Utdanningsforbundet er i mekling med ansatte-foreningene etter brudd i lønnsoppgjøret før sommeren.
Utdanningsforbundet er i mekling med ansatte-foreningene etter brudd i lønnsoppgjøret før sommeren.

Løsning i lønnsoppgjøret for ansatte i Utdanningsforbundet

Onsdag kveld kom partene til enighet hos Riksmekleren.

Publisert Sist oppdatert

Lønnsforhandlingene mellom Utdanningsforbundet og de fire arbeidstakerorganisasjonene endte i brudd før sommeren.

Onsdag morgen klokka ti møttes partene til mekling hos Riksmekleren. Onsdag kveld - klokken 23.20, kom de frem til en løsning.

Resultatet av meklingen er et generelt tillegg på 3,76 % til alle ansatte per 1. mai 2021. Den samlede rammen for oppgjøret er på 2,82 %.

– Vi søkte hjelp hos Riksmekleren fordi vi møtte en arbeidsgiver som brukte frontfag som tak. Nå står vi med et tilfredsstillende resultat, men vi mener at dette burde vært løst i ordinære forhandlinger, sier NJs forhandlingsleder, Mads Backer-Owe i en pressemelding.

– Jeg er enig med forhandlingsleder i NJ om at dette burde vært løst mellom partene i forhandlingene, uttaler sekretariatsleder i Utdanningsforbundet, Lars Erik Wærstad.

Fire foreninger

I Utdanningsforbundet er det fire foreninger som har selvstendige partsforhold, men likelydende avtaler: Forbundsforeninga, Akademikerforbundet, Utdanningsgruppens sekretariatsforening og Norsk Journalistlag.

I dette oppgjøret hadde foreningene sammenfallendekrav og de gjennomførte meklingen i fellesskap på arbeidstakersiden.

Utdanningsnytt opplyser:

Artikkelforfatteren er selv ansatt i Utdanningsforbundets sekretariat, men er ikke medlem av noen av arbeidstakerorganisasjonene som er omfattet av oppgjøret.

Powered by Labrador CMS