Forskerforbundet roser regjeringen for «et godt kunnskapsbudsjett»

Forskerforbundet har få innvendinger til forslag til statsbudsjett. – Dette er et godt kunnskapsbudsjett, sier Petter Aaslestad, leder av Forskerforbundet.

Publisert

Flere tidsavgrensede prosjekter

Regjeringen øker bevilgningene til forskning og utvikling med 2,1 milliarder kroner i 2016. Det er Forskerforbundet fornøyde med. Men forbundet har likevel noen innvendinger.

– Regjeringen bruker trolig mer enn noen gang på forskning og høyere utdanning. Men de fleste institusjonene kommer likevel til å oppleve mindre forutsigbarhet. Grunnen er at stadig mer av finansieringen er knyttet til tidsavgrensede prosjekter. Det betyr at det blir vanskeligere å tilby forskere fast jobb, dyrke fram gode forskningsmiljøer og investere i kvalitet i utdanningene, sier Aaslestad.

 

– Kunne økt grunnbevilgningen

Men han synes ikke at regjeringen prioriterer grunnbevilgningene til institusjonene høyt nok. Regjeringen krever en viss effektivisering i universitets- og høyskolesektoren, samt instituttsektoren, og har lagt det inn et kutt på 0,5 prosent i grunnbevilgningene.

– Sektoren har et behov for vedlikehold av bygninger, samt oppdatert forskningsutstyr. Derfor burde regjeringen heller rettet innsatsen mot å fjerne tidstyver gjennom for eksempel å forenkle rapporteringssystemer og øke investeringene i IKT-systemer, sier Aaslestad.

 

Får 175 millioner til omstilling

Flere av institusjonene i høyere utdanning er inne i en omstillings- og sammenslåingsprosess. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 175 millioner kroner til strukturarbeidet og sammenslåingsprosessen i akademia i 2016. Det er 100 millioner kroner mer enn i 2015.

– Det er det vi ba om, så dette er vi veldig fornøyd med. Sammenslåingene har en kostnad og derfor er dette en viktig prioritering, sier Aaslestad.

Powered by Labrador CMS