Forsker Thomas Nordahl er bekymret over at stadig flere elever går på spesialskoler. Arkivfoto: Torkjell Trædal

Thomas Nordahl: – En inkluderende skole gir et inkluderende samfunn

Forsker Thomas Nordahl er bekymret over at stadig flere elever går på spesialskoler.

Publisert

– Lærere og skoleledere må forstå at det ikke går noen grense for inkludering, det handler om holdninger og handlinger, sier professor i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet, Thomas Nordahl. Tall fra Utdanningsetaten i Oslo viser at det er kø for å komme inn på hovedstadens spesialskoler og spesialgrupper. Nordahl forstår at foreldre søker barna ut av ordinærskolen. 

– Det er eksempler på at skoleledere i normalskolen har sagt til foreldre at vi ikke klarer å gi ditt barn et godt tilbud og anbefaler spesialtiltak. Da er det ikke lett for foreldre å stå imot, selv om alle elever har rett til å gå i normalskolen, sier Thomas Nordahl.

Han mener det er mulig for ordinærskolen å inkludere alle.

– Om vi skal ha et inkluderende samfunn, er vi avhengig av at skolen også gir et inkluderende opplæringstilbud uavhengig av evner og forutsetninger. Om vi skal lære å leve sammen i dette samfunnet, er det viktig at vi også lærer det i skolen, sier Nordahl.

 

Mener skolen må ta imot alle

– Da er det nødvendig at skoleledere forsikrer foreldre om at «vi ønsker at ditt barn med særskilte behov starter hos oss, og vi skal gi barnet et godt opplæringstilbud i dag», sier Nordahl.

Han mener inkludering ikke betyr at elever med særskilte behov skal være i klasserommet alltid. 

– Skolen må gi alle elever en aktiv deltagelse i faglig, sosial og personlig inkludering. Dette betyr ikke at alle elever skal gjøre det samme og være i det samme rommet hele tiden, sier Nordahl.

Han mener det er flere bekymringer knyttet til ekskludering av elever.

– Ulempene er blant annet knyttet til sosial stigmatisering fra andre jevnaldrende som ikke går i spesialtilbudet, sier Nordahl.

 

Ulikt faglig tilbud

Det er stor variasjon i det tilbudet elever utenfor ordinærskolen får. Enkelte spesialskoler har mange spesialpedagoger og god kompetanse.

– Flere spesialskoler og spesialgrupper har spesialpedagogisk kompetanse knyttet til barna sine spesielle behov. Elever kan oppleve en trygghet i at de blir sett av lærere og andre voksne, sier Nordahl. Men i andre spesialtiltak er det faglige tilbudet ikke like bra.  

– Det er ofte lav kompetanse hos de ansatte, særlig tilknyttet alternative tiltak for elever som viser problematferd, sier Nordahl.

 

Powered by Labrador CMS