Utlysning av forskningsmidler bør bety godt nytt for yrkesfagene

Debatt: – Jeg håper mange sterke yrkesfagmiljøer vil søke om midler til å forske på fagopplæringa.

Publisert Sist oppdatert

Det er ikke så mange miljøer som forsker på fagopplæring, verken i Norge eller internasjonalt. Det er synd. Det er behov for mer erfarings- og forskningsbasert kunnskap om hele utdanningssystemet, inkludert fag- og yrkesopplæringen. Det vil være med og utvikle utdanningene, og det vil være til det beste for elevene og for det framtidige arbeidslivet.

Heldigvis har vi noen «stayere» som både forsker på fagopplæring, som engasjerer seg nasjonalt og internasjonalt, og som har stor tillit i sektoren. Det er viktig. Det er også mitt inntrykk at den forskningen som skjer på dette området, leses og brukes av yrkesfaglærere og andre innenfor fagopplæringen. Det er bra. For å bli stadig bedre i yrkesfagene må vi styrke fagmiljøene på yrkesfaglærerutdanningene.

Nå er det endelig kommet utlysning til å styrke forskning på fagopplæring i regi av Forskningsrådet – og her håper jeg miljøene søker.

Lied-utvalget

Ifølge Lied-utvalget (NOU 2019: 25) er mye av forskningen på videregående opplæring fragmentert, og det er et behov for praksisnær forskning. Utvalget konkluderer med at: «Det er vanskelig å komme unna en konklusjon om at videregående opplæring er et relativt uutforsket område. Relevant forskning av god kvalitet er viktig på alle nivåer». Dessverre ser vi at kun 15 prosent av den totale utdanningsforskningen i Norge handler om videregående opplæring.

Fagopplæringen er kompleks, selv for de som er på «innsiden». I tillegg til å få mer forskningsbasert kunnskap mener jeg at det er viktig å bygge solide forskningsmiljøer på fagopplæring i Norge. Det må gjøres i et samarbeid mellom instituttsektoren og yrkesfaglærerutdanningene (PPU-Y og YFL) og gjennom etablering og videreutvikling av yrkesfagsenter. Her er vi bare i en startfase ennå.

Senter for forskning på fagopplæring

Det er en rekke utdanningssteder som tilbyr PPU-Y og noen få som tilbyr den treårige yrkesfaglærerutdanningen. I 2019 ble det etablert et nytt Senter for yrkesfag og opplæring i arbeidslivet ved Universitetet i Agder (UiA). Senteret skal bidra til å styrke opplæringstilbudene til yrkesfaglærere og instruktører i lærebedrifter, og senteret spiller en viktig rolle i å utvikle kunnskapsgrunnlaget og styrke forskning innenfor fagopplæringen. Det skal bli spennende å følge med lærerutdanningsmiljøene, ikke minst senteret i Agder, fremover for å se hvilken rolle de vil få i forskning på fagopplæringa.

Utlysning i regi av Forskningsrådet

I oktober 2022 fikk også yrkesfaglærerutdanningene muligheten til å søke midler til forskning fra Forskningsrådet under «Samarbeidsprosjekter». Så langt har denne utlysningen vært forbeholdt grunnskole- og barnehagelærerutdanningen, men nå åpnes det for at yrkesfaglærerutdanningene kan søke. Målet er å styrke forskningen og samspillet mellom utdanningene, forskning og praksis. Dette kan også bety mer samarbeid mellom relevante lærerutdanninger. Prosjektene skal styrke strategisk viktige forskningsområder for lærerutdanningen. Man kan søke om 6–10 millioner kroner i støtte per prosjekt

Les også: Yrkesfag er allmenndannelse

Men det er bare universiteter og høyskoler som utdanner barnehagelærere (BLU), grunnskolelærere (GLU 1–10) og/eller yrkesfaglærere (YFL), som kan være prosjekteiere og sende inn søknader. Fristen for å søke er 15. februar 2023. Jeg håper mange sterke yrkesfagmiljøer vil søke om midler til å forske på fagopplæringa.

Strategisk viktige områder

Prosjektene skal styrke kunnskapsgrunnlaget og bygge forskningskapasiteten ved lærerutdanningene. Alle samarbeidspartnerne skal bidra aktivt i planleggingen, oppfølgingen og spredningen av resultatene fra prosjektet. Alle skal også være med og sikre at ny kunnskap tas i bruk. Det oppfordres til å involvere studenter i forskningsarbeidet.

Det blir viktig for yrkeslærerprofesjonen å delta i utviklingen av forskningsprosjekter framover. Igjen: Jeg håper det kommer mange og gode søknader – det er både viktig og nødvendig at alle miljøene bidrar til å styrke forskningen på fagopplæringa.

Powered by Labrador CMS