Eldrebølgen fikk Marianne, Olaug og Bente tilbake på skolebenken 

Marianne og Olaug arbeider i hjemmetjenesten, mens Bente jobber på et aldershjem. Felles har de interessen for eldre og behov for ekstra kunnskap om aldersdemens.

Publisert Sist oppdatert

De tre er nå studenter på et samlingsbasert studie som Fagskolen Innlandet har i demens- og alderspsykiatri. Yrke møter dem på en av samlingene i Kongsvinger. Samtlige er hjemmehørende i Innlandet.

Marianne Glomås bor i Sør-Odal, og forteller at hun arbeider med eldre i Sør-Odal kommune.

– Jeg jobber i hjemmetjenesten i kommunen, og to dager i uka er jeg på dagsenteret for personer med demens. Der har jeg fattet interesse for sykdommen, og det er viktig å heve kompetansen, for det kommer en demensbølge. Mange har fått oppfordring fra kommunen sin om å ta videreutdanning. Jeg er av de heldige som får full lønn under studiene og 20 000 kroner til å dekke studieutgiftene.

Overrasket over eget valg

Også Olaug Dalen jobber i hjemmetjenesten. Hun hadde aldri trodd hun skulle sette seg på skolebenken igjen.

– Jeg er i full jobb i hjemmetjenesten, og er en del av hukommelsesteamet i kommunen. Egentlig hadde jeg sagt at jeg ikke skulle gå på skole noe mer, men dette er et spennende og nyttig tilbud. Det har vist seg at det var mer å gjøre med studiene enn jeg trodde. Gjør vi en god jobb, kan de som får sykdommen bo lenger hjemme.

Bente Bjørklund bor på Brandval i Kongsvinger.

– Jeg jobber på Roverud aldershjem og er spesielt interessert i demenssykdommene. Det er mange av dem, og det er ikke mulig å sammenligne to personer. Utviklingen er skremmende. Flere og flere rammes, og jeg tror det blant annet kan skyldes miljøproblemer og livsstil. Holdningene i samfunnet er heldigvis i ferd med å endre seg, og vi bruker ikke ord som senil lenger. 

Eldrebølgen

De tre helsefagarbeiderne vet at det vil være stort behov for dem i årene som kommer.

Yrke har i flere artikler skrevet om utdanningen blant andre Fagskolen Innlandet gir til fagfolk i omsorgsyrker for å svare ut samfunnets behov når stadig flere i befolkningen blir eldre. Blant annet har Fagskolen Innlandet satt i gang spesialistutdanning, og de tilbyr også modulbasert opplæring for helsefagarbeidere.

En analyse Nav la fram i fjor, viser at Norge kommer til å ha betydelige utfordringer med å dekke behovet for kvalifisert arbeidskraft i årene som kommer.

Den såkalte omverdensanalysen ser på utviklingstrekk frem mot 2035. På bakgrunn av funnene i analysen maner etaten til å hindre at folk støtes ut av arbeidslivet og å slippe flere inn.

– Det går blant annet tydelig fram at Norge trenger mange flere hender i arbeid. Eldrebølgen blir bare større framover, og arbeidsinnvandringen fra EØS-land avtar. Behovet for helsepersonell og folk med fagbrev er allerede stort, og det kommer til å bli større, sa arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte, da han la fram analysen.

Slik ser Nav det for seg

I analysen skriver Nav dette om eldrebølgen:

"Aldring og sentralisering utfordrer velferdsstaten og Nav: Befolkningen i yrkesaktiv ventes å stagnere på landsbasis og gå ned i to av tre kommuner. Det vil føre til mangel på kvalifisert arbeidskraft og færre brukere på mange Nav-kontorer, forsterket av digitaliseringen. Det kan gi behov for endret organisering for å sikre et godt tjenestetilbud og effektiv ressursutnyttelse. Aldringen av befolkningen vil gi økte forventninger til effektivisering av offentlig sektor og vil utfordre Nav gjennom at alderspensjonister og hjelpemiddelmottakere ventes å øke med 35 prosent. Innvandringen er mer usikker enn før, grunnet klimaendringer, risiko for fortsatt krig og konflikt og at behov for arbeidskraft kan gi økt arbeidsinnvandring fra utenfor EU/EØS."

 

© Utdanningsnytt

Powered by Labrador CMS