Solberg jakter på ny modell for SFO-betaling

Venstre vil gjøre det billigere for lavinntektsfamilier å ha barn i skolefritidsordningen SFO. Statsminister Erna Solberg (H) avviser ikke kravet som vil bli fremmet i budsjettforhandlingene.

– Men det er noen utfordringer knyttet til dette som vi ikke i dag har full oversikt over. Vi er redd for å lage reguleringer nasjonalt som innebærer økte priser enkelte steder, sa statsministeren i Stortingets spørretime onsdag.

Hun viste til at flere kommuner allerede i dag har ordninger med inntektsgradering, friplasser og søskenmoderasjon.

Venstre-leder Trine Skei Grande trakk på sin side fram punkt 4d i samarbeidsavtalen, der det heter at differensieringen av foreldrebetaling i barnehage og SFO skal økes. Gratis kjernetid i barnehagen er nå på plass for 3-, 4- og 5-åringer fra lavinntektsfamilier. Nå står SFO for tur, mener Grande.

– Det er nesten ingen kommuner som har inntektsdifferensiering for SFO, sier Venstre-lederen, som anslår at det dreier seg om rundt 20 kommuner.

– Jeg ser fram til et godt samarbeid med Venstre for å finne en god modell for hvordan vi kan gjøre SFO bedre tilgjengelig for familier med lave inntekter, sa statsministeren, som bekreftet at hun mener at inntektsdifferensiering i SFO er et godt tiltak for å begrense barnefattigdom. (©NTB)

Powered by Labrador CMS