Britiske lærere vil ikke angi elever de tror er ekstremister

Den britiske regjeringen forventer at skolene skal bidra til å forebygge radikalisering og ekstremisme. Men lærerne ønsker ikke å bli pålagt å innrapportere elevers meninger til politiet.

Publisert

Britiske lærere ønsker å ha åpne diskusjoner om ekstremisme og radikalisering i klasserommet. De advarer mot et regime der de pålegges å innrapportere elevers meninger til politiet, ifølge den engelske lærerorganisasjonen National Union of Teachers (NUT).
De mener at skolene må forbli trygge arenaer der barn åpent kan diskutere sensitive temaer som radikalisering og ekstremisme.
Lærerne frykter at de skal bli pålagt å innrapportere ungdommer som uttrykker sine synspunkter, skriver den britiske avisen The Guardian.
Derfor har lærerorganisasjonen nå en debatt om temaet.

Skal fremme britiske verdier
I likhet med den norske regjeringen, har også den britiske regjeringen utarbeidet en strategi for å forbygge radikalisering og ekstremisme.
Den engelske regjeringen krever at lærerne og skolene skal fremme grunnleggende britiske verdier. Skolenes personale skal dessuten bidra til å identifisere og henvise ungdommer hvis adferd indikerer at de kan bli trukket inn i ekstremisme og terrorisme, hvis regjeringen får det som den vil.
Strategien har ført til at skolenes personale er blitt stadig mer usikre på om de tør å ta opp slike vanskelige og følsomme temaer med elevene sine.


Frykter diskusjoner i klasserommet
Lærerorganisasjonen frykter at regjeringens strategi kan føre til at skolens personale er uvillige til å tillate diskusjoner i klasserommet i frykt for konsekvensene, skriver The Guardian.

I strategien heter det:
"Mange lærere kan føle seg usikre når de engasjerer seg i diskusjoner med elevene og kan ha behov for faglig veiledning om hvordan man gjør dette."
Lærerne vil at skolen fortsatt skal være et sted der de unge kan diskutere hendelser i åpenhet. Skolenes personale mener de er godt kvalifiserte til å håndtere elevers uttrykk for «uakseptable synspunkter».

Vil ikke kriminalisere meninger
Der skolene har bevis for at elever er i faresonen for å bli påvirket av grupper som fremmer vold eller ekstremisme, bør sakene håndteres i henhold til eksisterende lover og regler for beskyttelse av barn og unge, mener den britiske lærerorganisasjonen.
Lærerne ønsker ikke nye prosedyrer som krever at skoler skal rapportere bekymringer direkte til politiet. Slike prosedyrer kan føre til kriminalisering av ungdommer på bakgrunn av deres meninger. Det ønsker ikke lærerne å bidra til, skriver avisen.