– Vi valgte å ansette en psykiatrisk sykepleier, og jeg har bare lovord å komme med, forteller Cathrine Sakariassen Sandsmark, rektor ved Ski ungdomsskole. Foto: Kari Hanstensen / Østlandets Blad
– Vi valgte å ansette en psykiatrisk sykepleier, og jeg har bare lovord å komme med, forteller Cathrine Sakariassen Sandsmark, rektor ved Ski ungdomsskole. Foto: Kari Hanstensen / Østlandets Blad

Prøveprosjekt med ekstra rådgiverfunksjon

Ved Ski ungdomsskole i Akershus har man ansatt en psykiatrisk sykepleier i arbeidet for å forebygge og redusere fravær.

Publisert

 

Rektor ved Ski ungdomsskole, Cathrine Sakariassen Sandsmark, har i lengre tid vært opptatt av fraværsproblematikk i ungdomsskolen.

– Antallet unge som avbryter videregående skolegang er altfor høyt, og vi ser en klar sammenheng mellom de elevene som har stort fravær i grunnskolen og de som ikke fullfører videregående, forteller Sandsmark.

– Vi har alltid vært opptatt av å ha et godt samarbeid med hjelpeapparatet rundt oss, for eksempel BUP (barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk), PPT (pedagogisk-psykologisk tjeneste), helsesøster og barnevernet. Men det tar tid å administrere kontakten med noen av disse instansene.

 

Ikke alle ønsker hjelp

Oppfølgingstilbudet fra disse instansene er «frivillig», og det er ikke alltid elevene eller de foresatte ønsker å motta hjelp fra dem.

– I tillegg kommer tilbudene ofte sent på plass, og det kan bli svært utfordrende for skolen å følge opp når elevene allerede har hatt svært langvarig fravær, sier Sandsmark.

For om lag fire år siden begynte hun å tenke seg om. – Jeg så behovet for å opprette en ny funksjon ved skolen, en ressursperson/rådgiver som kan være tettere på, gjerne en psykiatrisk sykepleier, gjerne med helsesøsterkompetanse og erfaring fra skole, eventuelt en klinisk sosionom eller en barnevernspedagog.

Det var imidlertid ikke rom for noe sånt i skolebudsjettet, så hun utarbeidet en prosjektbeskrivelse og gikk noen runder med kommunalsjefen og rådmannen. Kommunestyret bevilget de nødvendige midlene til en toårig prøveperiode.

– Hvordan har erfaringene vært så langt?

– Vi valgte å ansette en psykiatrisk sykepleier, og jeg har bare lovord å komme med. Lærerne og eleven ved skolen er også positive.

 

Tett på

Sandsmark forteller at man lenge har hatt tydelige fraværsregler ved skolen. Ved langvarig fravær eller skulking innkalles det alltid til møte.

– Den nye funksjonen sparer oss for mye tid og er en svært viktig ressurs når det gjelder å innlede samarbeidet med foreldre, gjennomføre samtaler om kartlegging og å koble inn de rette instansene. Hun er en del av ressursteamet, og blir tildelt elevsaker som omhandler fravær. Det er fint å ha fått inn et annet blikk i skoleledergruppa, sier hun.

Les også: For ti år siden var det fire miljøterapeuter ved Trudvang skole i Sogndal. Nå er det fjorten. 

– Alt handler om å være tett på. Flere elever har behov for, men ønsker kanskje ikke å motta hjelp. I slike tilfeller kan vi i større grad hjelpe til med å forklare dem det gjelder hvor viktig det er å få hjelp.

Til sommeren skal det gjennomføres en halvårsvurdering prosjektet, og rektors forventninger er at fraværet til ungdommene i målgruppen er redusert.