Partier krever gransking av skolekonsern

Flere partier krever en gransking av privatskolekonsernet Anthon B Nilsen (ABN) etter opplysninger om at konsernet har hentet ut 100 millioner kroner fra driften av privatskoler.

Lørdag skrev DN om hvordan privatskolekonsernet Anthon B Nilsen har hentet ut over 100 millioner kroner på sine statsstøttede privatskoler, tross strenge regler og forbud mot utbytte.

Konsernet har gjennom flere år mottatt titalls millioner kroner i statsstøtte.

Konsernet, som blant annet eier og driver skoler som Westerdals, Bjørknes, NKI og Treider i Oslo, har avvist at det har brutt loven, men saken opprører politikere i flere partier på Stortinget. Onsdag ble saken tatt opp av flere da statsminister Erna Solberg (H) møtte i den spontane spørretimen.

Gransking

Både Sp og SV tok til orde for en gransking av saken.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad mener det er viktig å komme til bunns i hvorfor Kunnskapsdepartementet ikke gikk konsernet nærmere etter i sømmene, etter at de fikk en bekymringsmelding om selskapet fra Riksrevisjonen i 2013. Ifølge DN ble undersøkelsen lagt på is etter regjeringsskiftet, og avisen peker på tette bånd mellom Torbjørn Røe Isaksen (H), som overtok kunnskapsministerjobben, og flere av eierne i konsernet.

– Hvorfor ble aldri den særskilte oppfølgingen som departementet hadde varslet før regjeringsskiftet, gjennomført? Vi må få en gransking av dette konkrete tilfellet. Det holder ikke med en generell gjennomgang, sier Arnstad.

Ikke imponert

Solberg svarte at hun var glad for at DN har satt kritisk lys på hvordan staten følger opp de private skolene, men uttalte at hun ikke ville sette seg til doms over saken, fordi den fremdeles er under behandling i Kunnskapsdepartementet. Hun uttalte også at det er uriktig at saken ble lagt bort i departementet.

Solberg understreket samtidig at hun mener Kunnskapsdepartementet kunne ha stilt flere spørsmål i saken.

Svaret imponerte ikke Arnstad. Hun peker på at et bredt flertall på Stortinget har vedtatt et forbud mot at eiere kan ta utbytte fra disse private skolene.

Påtale for språkbruk

Hun spurte også statsministeren hva regjeringen gjør for å tette smutthull som gjør at eiere likevel kan ta utbytte.

– Hvis det er snakk om ulovlige handlinger, da er det ikke hull i regelverket, da skal de tilbakebetale. Men hvis dette er i gråsonen, så må vi se på dette, men det er for tidlig å konkludere, fastslo Solberg.

SVs Torger Knag Fylkesnes fikk seg en reprimande fra presidentskapet om «uparlamentarisk språkbruk» da han fra Stortingets talerstol proklamerte at «drittsekkene slipper unna altfor billig».

SV krever at regjeringen nedsetter et utvalg som skal utrede omfanget av profitt fra offentlige finansierte velferdstjenester og foreslå tiltak som sikrer at offentlige midler til velferdstjenester i sin helhet går til dette formålet.

– Grov utnytting

Også Arbeiderpartiet reagerer sterkt på saken.

– Regjeringen har toet sine hender i møte med grov utnytting av systemet, mener Martin Henriksen, som sitter i Stortingets utdanningskomité.

– At regjeringen siden har åpnet for flere private aktører i Skole-Norge, øker dessverre muligheten for flere slike saker. Store kommersielle selskaper kommer til å gjøre sitt beste for å hente ut profitt fra norsk utdanning, mener han. (©NTB)

Powered by Labrador CMS