Millionskattesmell for privatskoler

Flere privatskoler i Norge har fått krav fra skattemyndighetene om å tilbakebetale millionbeløp etter at det ble klart at det ikke skal gis momskompensasjon for internat ved skolene.

Privatskolene har fram til i dag fått momskompensasjon både for drift og investeringer i internatbygg. Men fordi elever på privatskoler etter loven ikke har krav på internat, har Skattedirektoratet konkludert med at internatdelen av skolene ikke omfattes av kompensasjonsordningen. I et brev til landets skattekontorer sendt 25. november ble dette presisert, skriver  Fædrelandsvennen.

Skatt Sør har krevd momskompensasjonen tilbakebetalt for de to siste årene, mens Skatt Vest har krevd full tilbakebetaling helt tilbake til 2005. Dette vil få dramatiske følger for flere privatskoler i landet.

– Skatteetatens påstand om at internatdrift ikke er en rettighet elevene har krav på vil frata privatskolene muligheten til å drive internat. For mange elever er internat også et tilbud som løser sosiale og familiære problemer, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF). (©NTB)

Powered by Labrador CMS