Antall elever ved privatskoler i Norge har doblet seg i løpet av de siste ti årene. Bildet viser Skagerrak International School i Sandefjord. Foto: Harald F. Wollebæk
Antall elever ved privatskoler i Norge har doblet seg i løpet av de siste ti årene. Bildet viser Skagerrak International School i Sandefjord. Foto: Harald F. Wollebæk

Færre offentlige skoler, flere private

Det er blitt 400 færre offentlige barne- og ungdomsskoler i Norge på ti år. Samtidig er om lag 140 nye private grunnskoler etablert.

Publisert

I 2016 gikk 22.721 elever i private grunnskoler, og det er dobbelt så mange ti år tidligere, viser tall fra SSB. Det private skolemarkedet øker, og i høst hadde 16 nye barne- og ungdomsskoler fått klarsignal til å starte opp. Utdanningsdirektoratet har registrert til sammen 253 private skoler i Norge. 
 

Skoler som har fått godkjenning til å starte opp høsten 2017

 

Norges realfagsgymnas ungdomsskole, Bærum

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole, Asker

Norges Toppidrettsgymnas ungdomsskole, Lørenskog

Wang Ung, Lørenskog

Wang Ung, Skedsmo

Ringerike Montessori, Ringerike

Wang Ung, Hamar

Overhalla Montessoriskole, Overhalla

Groruddalen Kristne Privatskole, Oslo

Wang Ung, Sandnes

Wang Ung, Stavanger

Sandnes International School, Sandnes

Trondheim Montessori ungdomsskole, Trondheim

Norges toppidrettsgymnas ungdomsskole, Kristiansand

Wang Ung, Fredrikstad

 

Kilde: Utdanningsdirektoratet

Større forskjeller

– Vi ser i mange land hvordan denne utviklingen har kommet langt. I "rustbeltet" i USA er de offentlige skolene utsatt for voldsomt press, sier førsteamanuensis emeritus Christian Beck ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Oslo.

Han viser til skoler som legges ned på grunn av dårlig økonomi, lærere som streiker fordi de ikke får lønnen de har krav på, og elever som faller fra og heller vil jobbe enn å gå på skole.

– Man kan si at fanden ikke skal males på veggen her. I Norge er ting bedre, men man kan se konturene av utvikling i samme retning, sier Beck.

Han mener de sosiale ulikheter i skolen vil øke.

– I større grad vil den øvre middelklassen og overklassen klumpe seg sammen i egne boområder og på de offentlige skolene der, eller de vil sende barna på små privatskoler, sier Beck.

Han frykter at den norske skolen er i ferd med å gå i samme spor som den amerikanske.

 

– Privatisering svekker fellesskolen

SV-leder Audun Lysbakken er også bekymret over utviklingen.

– Rammene for en god offentlig skole svekkes av privatisering, og det rokker ved et viktig prinsipp for samfunnet – at foreldrenes økonomi eller status ikke skal avgjøre hvilke muligheter vi har i livet, sier Lysbakken.  

– I en tid der forskjellene i makt og rikdom øker, er det viktig å hegne om den inkluderende fellesskolen. Det gir mulighet til å bedre læring og til å fremme gjensidig respekt og toleranse mellom mennesker med ulik bakgrunn og måter å leve på, sier Lysbakken.

 

SV vil stramme inn loven

– Enkelte private skoler som tilbyr alternative opplæringstilbud, kan være et supplement til den offentlige skolen, men omfanget må likevel begrenses slik at de private skolene ikke svekker den offentlige fellesskolen, mener Lysbakken.

SV vil jobbe for en restriktiv privatskolelov.

– Vi mener at alle private skoler skal være organisert som stiftelser for å hindre at private eiere kan ta ut profitt fra fellesskapets eller foreldrenes midler, sier Lysbakken.

 

Erstatter nedlagte skoler

En del av de private skolene er erstatninger av offentlige skoler som er blitt lagt ned. Norsk Montessoriforbund har 82 skoler i Norge. Det er mer enn en dobling siden 2008. Antall elever har steget med enda mer. I 2005 gikk 1358 elever i en montessoriskole, høsten 2016 var det 4169. 

– Vi har hatt en kraftig økning de siste årene, sier leder i Norsk Montessoriforbund, Nina Johansen.

I fjor startet 11 nye montessoriskoler, og i høst var det to nye.

– Mange av de nedlagte offentlige grendeskolene oppstår som Montessori-skoler, sier Johansen.

 

Powered by Labrador CMS