Jan Tore Sanner har fortsatt flytteeskene stående på sitt nye kontor i Kunnskapsdepartementet. Det er mye som skal på plass, og mye som skal læres, når en statsråd bytter kontor. Foto: Werner Juvik

Sanner med personlig løfte til Yrkesfag-Norge

Jan Tore Sanner vil gi Skole-Norge tillit og handlingsrom, men strenge krav til resultater. Han har fått drømmejobben som kunnskapsminister og gir et løfte til alle som bryr seg om yrkesfag.

Publisert Sist oppdatert

Noe av det som plager meg er en del av fordommene som vi vet er mot yrkesfag i samfunnet. Si ;D i Aftenposten hadde en skrivekonkurranse nå der ungdommer skrev lengre artikler om fordommene de hadde møtt. Flere hadde fått høre at du er jo så flink, så hvorfor skal du kaste bort livet ditt på yrkesfag. Det er fordommer jeg føler et medansvar for å ta et oppgjør med. Yrkesfag er en studieretning som åpner muligheter, sier Jan Tore Sanner til Yrke.

Yrkes arkiv

Denne artikkelen er også publisert i Yrke nr. 1/18

Sanner var en av de mest omtalte statsrådene i Solberg-regjeringens første periode. Som kommunal- og moderniseringsminister hadde han ansvar for den viktige og omstridte kommunereformen. Nå tar han over for Torbjørn Røe Isaksen, får ansvaret for integrering også, og lar Venstres Iselin Nybø styre den høyere utdanningspolitikken.

– Jeg regner med at du ville bli kunnskapsminister selv?

– Ja, ellers ville jeg ikke blitt det! Jeg satt i Utdanningskomiteen i min første periode på Stortinget (1993-97), da hadde vi debatten både om reform 94 og reform 97. Mye av mitt politiske engasjement helt fra Unge Høyre-tiden handlet om skolepolitikk. Når jeg har fått spørsmål om hva som er den viktigste saken for Høyre, har jeg alltid svart skolen, sier Sanner.

 

Viktige reformer

Høyre-nestlederen tar imot Yrke i sitt nye kontor et lite steinkast fra Karl Johan. I gamle banklokaler skal Sanner styre den norske skolepolitikken de neste fire årene.

– Det er ikke en nedgradering fra kommunaldepartementet, der du hadde ansvar for en av regjeringens viktigste reformer?

– Jeg stortrivdes som kommunal- og moderniseringsminister, men da jeg fikk spørsmål om hva jeg ville være hvis jeg ikke skulle være det, så var det kunnskapsminister. Nå har jeg fått ansvaret for to andre viktige reformer. Det ene handler om integreringsløftet som er svært viktig. Hvis du skal bli en fullverdig del av det norske samfunnet må du lære norsk og komme i jobb. Utdanning, kompetanse og integrering henger tett sammen. Vi skal reformere hele introduksjonsordningen og få til bedre integrering, sier Sanner.

– Den andre store reformen er kompetansereformen, at vi skal lære hele livet. Når digitaliseringen fører til at arbeidsoppgaver blir automatisert bort, må vi sørge for at man kan bygge kompetanse gjennom hele livet, sier Sanner.

Yrke-profilen

HVEM: Jan Tore Sanner

ALDER: 52 år

STILLING: Kunnskaps- og integreringsminister fra 2018 og nestleder i Høyre.

UTDANNING: Gikk allmenfaglig linje med samfunnsfag på Nadderud videregående og har studert markedsføringsledelse, markedskommunikasjon og markedsøkonomi.

LESER HELST: Nyheter på nett, og gode bøker i ferien.

HØRER HELST PÅ: P2 nyhetsmorgen og musikk når jeg jobber.

FAVORITTFILM: Cinema Paradiso og julefilmer fra begynnelsen av november.

BRENNER FOR: Menneskerettigheter og Stabæk fotball.

HOBBY: Hobyygartner, Stabæk fotball og slalåm.

 

Landet rundt

Som kommunal- og moderniseringsminister skrøt rådgiverne hans av at det knapt har vært noen statsråder som har besøkt så mange kommuner som Sanner.

– Det betyr at jeg kjenner Kommune-Norge, og nå gleder jeg meg til å besøke barnehager, skoler og lærlinger ute i bedrift. Løfte fram de gode historiene.

– Har du noen personlig ambisjon for jobben?

– Det viktigste er at det ikke handler om meg, men hva vi får til for barna våre.

– Men du skal være den som driver det fram?

– Ja, og det har jeg jo litt erfaring med fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. Noe av det jeg mener er viktig er at vi lykkes med å løfte yrkesfagene. Vi er i ferd gjennom fagfornyelsen og en rekke andre tiltak, med å løfte statusen og mulighetene til de som velger yrkesfag. På integrering må vi også lykkes bedre enn vi har gjort, sier Sanner.

– Da skal det stilles strengere krav til skoler og barnehager?

– Ja, og til kommunene som barnehage- og skoleeier og ansvarlig for introduksjonsordningen vi bruker om lag 17 milliarder i året på. Kommunene skal ha handlingsrom til å finne de gode løsningene, men vi kan ikke fortsette å betale ut milliardbeløp uten krav til resultat. Tillit og handlingsrom, men krav til resultat, der kommer jeg til å være tydelig, slår Sanner fast.

 

Ny mann – samme politikk

Hans forgjenger Torbjørn Røe Isaksen ble en populær mann i Skole-Norge.

– Hva blir forskjellen på Torbjørn og Jan Tore?

– Vi er fra samme parti, så politikken er den samme. Men utfordringene endrer seg over tid. Det betyr at det nå er integrering og kompetansereform som blir de store prosjektene, samtidig som vi skal løfte yrkesfagene og fortsette med tidlig innsats.

En ting regjeringen skryter av når det gjelder yrkesfag, er at det offentlige er blitt flinkere til å ta inn lærlinger. Det er noe Sanner jobbet med allerede som moderniseringsminister.

– Jeg ringte rundt til statsrådene og spurte om de hadde lærlinger i departementene. Eller jeg var mer freidig enn som så. Jeg sa til en statsråd at nå er du den eneste uten lærling. Så ringte jeg til neste og sa at nå er du den eneste. Vi ledere i offentlig og privat sektor må ta et personlig ansvar for å få inn flere lærlinger, sier Sanner.

Allerede under forhandlingene med Venstre på Jeløya ble det klart at regjeringen vil opprette et praksisrettet valgfag i ungdomsskolen. Det håper Sanner skal hjelpe skoletrøtt ungdom samtidig som det motiverer flere, og særlig jenter, til å velge yrkesfag.

– Hvordan har du så langt opplevd samarbeidet med Skole-Norge?

– Det er godt klima. Lærere er engasjerte og det synes jeg er bra. Jeg følger mange lærere på Twitter, og ser engasjementet der. Jeg har etablert en god dialog med Steffen Handal og Utdanningsforbundet, og sagt at jeg håper de vil oppleve meg som en lyttende og tydelig kunnskapsminister. Det er min ambisjon. Så har jeg en forventning om at lærere og UDF er kritiske og konstruktive, sier Sanner.

Som kommunalminister var Sanner opptatt av å forberede landet på automatiseringen vi står overfor. Det vil skolene merke.

– Ja, det kommer til å stå høyere på dagsorden framover, men det skal være et pedagogisk verktøy. Det digitale må være en integrert og naturlig del av fagene. Og da mener jeg det kommer til å bli like viktig framover som det blyanten var da jeg gikk på skolen.

Powered by Labrador CMS