KrFs alternative statsbudsjett for 2018 ble presentert av parlamentarisk leder Knut Arild Hareide og nestleder og finanspolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix
KrFs alternative statsbudsjett for 2018 ble presentert av parlamentarisk leder Knut Arild Hareide og nestleder og finanspolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

KrFs alternative budsjett: Lærernorm og 350 millioner kroner som skal styrke barnehagene

Ikke uventet får familiepolitikken et løft i KrFs alternative statsbudsjett. I tillegg settes det av mer penger til distriktene, klima og frivillighet.

– Mens familiene var den største taperen i regjeringens forslag til statsbudsjett, har KrF gjort dem til de største vinnerne, sa KrF-leder Knut Arild Hareide da han presenterte det alternative budsjettet torsdag formiddag.

Han trakk fram økte bevilgninger til barnetrygd på 300 millioner kroner, tiltak for å styrke barnehagen med 350 millioner kroner og forslag om fleksibel kontantstøtte.

– En investering i familiene er en investering i framtiden, slo Hareide fast.

Han understreket at KrFs alternative budsjett legger opp til en lavere oljepengebruk enn regjeringens forslag.

Mer til lærlinger

I tillegg til familiepolitikk, har partiet fire hovedprioriteringer i budsjettet, ifølge partilederen. Det er flere lærere, klima, global fattigdom og frivillighet.

Partiet foreslår blant annet å øke lærlingtilskuddet  med 123 millioner kroner.

– Det å sikre at alle får en lærlingplass er viktig for å unngå at faller ut av skolen, men også for å sikre rekrutteringen inn til yrkesfagene, sa  nestleder og finanspolitisk talsmann Kjell Ingolf Ropstad under framleggelsen.

Mange av satsingene i det alternative budsjettet er blitt kjent på forhånd. Blant annet har KrF satt av en ekstramilliard til distriktene, som blant annet skal gå til bredbånd, omstilling av melkebruk, flere politistillinger over hele landet og regionale utviklingsmidler.

– Dette er viktige områder for KrF, fordi vi ser at her går budsjettet i en feil retning og forsterker en sentraliserende trend, sier partiets energi- og miljøpolitiske talsmann Tore Storehaug til NTB.

Skroter avgiftsfritak på netthandel

Onsdag ble det kjent at partiet krever en lærernorm på skolenivå på maks 15 elever per lærer til og med 4. klasse og 20 elever per lærer fra 5. til 10. trinn. Helårseffekten av forslaget er 850 millioner kroner.

På inndekningssiden vil partiet skrote avgiftsfritak på netthandel fra utlandet, noe Virke har beregnet vil gi 2,6 milliarder kroner ekstra i statskassen. KrF vil dessuten øke avgiftene på alkohol, tobakk, sukker og enkelte miljøområder, ifølge Fædrelandsvennen.

Partiet vil også prioritere 200 millioner kroner mer til Heimevernet, fjerne kutt i pressestøtten og si nei til regjeringens forslag om kutt i dagpengene. KrF vil også hente 1.500 flere kvoteflyktninger til Norge enn regjeringen foreslår.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS