– Vi er skuffet over at dette ikke prioriteres av en regjering som flagger høyt at de satser på tidlig innsats og kunnskapsutvikling, sier leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Hedda Eia Vestad. Foto: Utdanning
– Vi er skuffet over at dette ikke prioriteres av en regjering som flagger høyt at de satser på tidlig innsats og kunnskapsutvikling, sier leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Hedda Eia Vestad. Foto: Utdanning

Pedagogstudentene er skuffet over manglende penger til veiledning av nyutdannede

– Stortinget har vedtatt at nyutdannede skal ha veiledning, men på årets budsjett følger det ingen penger med, sier leder av Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Hedda Eia Vestad.

Publisert

Pedagogstudentene savner også satsing på barnehagelærerutdanning i tillegg til veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole i statsbudsjettet.

– Vi er skuffet over at dette ikke prioriteres av en regjering som flagger høyt at de satser på tidlig innsats og kunnskapsutvikling, sier Vestad til Utdanning.

I februar i år vedtok et enstemmig storting at nyutdannede skulle få veiledning.

 

 

– Vi vet at 40 prosent ikke får noen form for veiledning. De resterende får varierende grad av veiledning. Vi er usikre på kvaliteten på den veiledningen som blir gitt. Vi mener ressurser er en viktig forutsetning for at skole- og barnehageeier skal kunne realisere stortingsvedtaket, sier hun.

Hun sier at veiledning av nyutdannede er viktig for å utvikle lærerprofesjonen, beholde gode lærere og sikrer en trygghet for barn, elever og foreldre.

– For skolens og barnehagens beste, burde derfor regjeringen følge opp vedtaket fra Stortinget som er tydelig på at alle nyutdannede skal få veiledning. Vi vet at kompetanse i barnehagen er viktig for kvalitet i tilbudet. For å fremme kvaliteten i barnehagen, er det avgjørende at regjeringen prioriterer å satse på barnehagelærerutdanningen, sier hun.

Studentlederen peker på at regjeringen sier at de prioriterer tidlig innsats.

– Pedagogstudentene er derfor skuffet over at de ikke prioriterer barnehagelærerutdanningen i sitt statsbudsjett, sier Eia Vestad.

Powered by Labrador CMS