Et flertall i Oslo bystyre vil overvåke skolene i byene med kameraer for å sikre elever og ansatte mot vold. Foto: Paweł Zdziarski / Creative Commons
Et flertall i Oslo bystyre vil overvåke skolene i byene med kameraer for å sikre elever og ansatte mot vold. Foto: Paweł Zdziarski / Creative Commons

Oslo åpner for kameraovervåking av skoler og vil bortvise voldselever med en gang

Et flertall i Oslo bystyre åpnet onsdag kveld for bruk av kameraovervåking ved skoler i byen for å sikre elever og ansatte mot vold.

Bakgrunnen for forslaget er utviklingen av trussel- og voldssaker ved flere videregående skoler i hovedstaden de siste årene, skriver VG.

– Jeg er gledelig overrasket over det som skjedde i bystyret. At noen partier snudde trill rundt fra tidligere holdning til dette, var ikke meg imot, sier Høyres gruppeleder i bystyret, Eirik Lae Solberg.

 

Tidsbegrenset i samråd med politiet

I vedtaket heter det at byrådet bes «utarbeide retningslinjer for kameraovervåking i Oslos skoler og barnehager som sikrer barn og unges rett til personvern og retten til et trygt læringsmiljø, og et trygt arbeidsmiljø for ansatte».

Overvåkingen skal skje i skoletiden, men kun i spesielle tilfeller for å sikre enkeltpersoner mot alvorlige kriminelle handlinger. Overvåkingen skal være tidsbegrenset og kun etter en risikovurdering i samråd med politiet, heter det videre.

Også skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) har sagt at bruken av kameraovervåking må vurderes.

Datatilsynet har tidligere gjort det klart at personvernhensyn må veie tungt i saker der videovervåking av skoler vurderes.

 

Ber om lov til hurtig-bortvisning 

Skolebyråden i Oslo ønsker at voldsutøvere blant elevene kan bortvises med øyeblikkelig virkning, skriver VG

I et brev til regjeringen ved vikarierende kunnskapsminister Henrik Asheim (H), spør skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) også om mulighet til å begrense enkeltelevers bevegelsesfrihet på skolen. Bakgrunnen er de siste månedenes oppmerksomhet om økningen i voldshendelser og trusler i Oslos videregående skoler, skriver VG.

Skolebyråden mener det trengs en lovhjemmel for å suspendere en elev i perioden fra en alvorlig hendelse har skjedd og fram til et eventuelt vedtak om bortvisning for resten av skoleåret.

– En slik suspensjon med øyeblikkelig virkning er det ikke adgang til med dagens regelverk. Derfor vil vi nå få til en diskusjon med departementet om et mer hensiktsmessig regelverk, sier Tellevik Dahl til VG.

På noen skoler har man opplevd at elever som har utført voldshandlinger mot elever eller lærere, har møtt opp på skolen som om ingenting har skjedd i dagene etter hendelsen.

Kunnskapsministeren sier imidlertid til NRK at Oslo kommune som skoleeier har store fullmakter til å lage sitt eget reglement.

– Vold på skolen er veldig alvorlig, og Oslo kommune har alle fullmakter til å utvise elever, også på dagen når slike ting skjer, sier Asheim, som likevel legger til at de skal se på regelverket på nytt.

(©NTB)