Annonse

Udir skriver en klimastreik vanligvis ikke vil kunne regnes som politisk arbeid. Bildet er fra elevdemonstrasjonene utenfor rådhuset i Oslo i 2016. Foto: Ena Holterman Ødegaard

Udir: – Klimastreik regnes vanligvis ikke som «politisk arbeid»

– Klimastreik inngår vanligvis ikke i «politisk arbeid», skriver Utdanningsdirektoratet. Men legger til at den enkelte elevs rolle må vurderes lokalt.

Annonse

Det pågår for tiden en intens debatt i sosiale medier om hvordan videregående skoler skal håndtere fraværsreglene under klimademonstrasjonen Natur og Ungdom oppfordrer elever til å delta på fredag 22. mars. Debatten viser at det er helt ulike meninger blant ulike skoleledere og lærere.

Tirsdag uttalte rektor ved Kuben vgs i Oslo, Kjell Ove Hauge, at han mener det er hans jobb som rektor å forvalte regelverket. Streikeretten kommer med en pris. I dette tilfellet, udokumentert fravær, mener Hauge. 

– Vi kan ikke applaudere en stram forskrift den ene dagen og så be lærerne bruke individuelt skjønn den neste, sier han.

Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal har derimot uttalt at dersom elever velger å engasjere seg for å redde klimaet, vil det være en tragisk avsporing å møte det med trusler for å hindre fravær

– Etter min mening er dette et ekte dilemma og det finnes ingen fasit. Det viktigste i denne saken er elevenes engasjement. De opplever at de kjemper for sin fremtid. Og de er villige til å ta i bruk sivil ulydighet. Jeg tror lærere kommer til å håndtere dette klokt, både sammen og alene, sa Handal tirsdag. 

Utdanning har henvendt seg til Utdanningsdirektoratet for å få deres svar på hvordan de mener skolene bør forholde seg til streiken når det kommer til fravær. 

 

"Avhengig av den enkelte elevs rolle"

I en e-post svarer direktoratet: 

– I reglene om fraværsgrense og fraværsføring vil «politisk arbeid» være deltakelse i kommunestyret eller tillitsverv for et parti. Deltakelse i en elevstreik vil vanligvis ikke være omfattet av dette, men det vil kunne avhenge av den enkelte elevens rolle. Dette må vurderes lokalt.

– Dersom skolene godtar elevstreik som dokumentert fravær, uten å gå inn i den enkelte elevens rolle, vil dette ikke være i tråd med reglene i forskriften. Dette vil også gjelde for den varslede nasjonale klimademonstasjonen i 22. mars.»

 

Elevombudet i Oslo skriver at praksis er ulik

På nettsiden Ung.no, skriver en elev til Sigve Indregard, tidligere elev- og lærlingeombud i Oslo, og spør om hvilke regler som gjelder for elever som ønsker å delta i en politisk demonstrasjon.

Indregard svarer at alt fravær skal føres. Men det finnes unntak. Unntakene er listet opp i forskrift til opplæringsloven, paragraf 3-47. «Politisk arbeid» er ett slikt unntak.

Indregard skriver at det ikke finnes spesifisert noe sted hva som ligger i "politisk arbeid". Derfor blir det opp til skolereglementet og rektor ved den enkelte skole å tolke regelen. Han skriver også at elever skal søke på forhånd, slik at de i etterkant kan dokumentere deltakelse på demonstrasjonen.

Elev- og lærlingeombudet viser til at det både finnes eksempler på skoler som har tillatt å bruke «politisk arbeid» om demonstrasjoner, og på skoler som ikke har tillatt det.

Indregard påpeker at det ofte kan være enklere å få «politisk arbeid» godkjent som dokumentert fravær dersom man har en oppgave på demonstrasjonen; enten som arrangør, vakt, appellholder eller noe slikt. Han foreslår at elever spør arrangørene om de har en oppgave elevene kan utføre.

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!