Annonse

Arbeidsliv er ikke nevnt i kjerneelementene i for eksempel samfunnskunnskap, påpeker LO og NHO. Foto: Utdanning arkiv

NHO og LO skuffet over regjeringens fagfornyelse

LO og NHO er bekymret over at arbeidsliv ikke inngår som et av kjerneelementene i de nye skolefagene og mener det vil svekke elevenes forståelse.

Annonse

 

Utdanningsnytt på Facebook!

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) la tirsdag fram nye kjerneelementer for alle skolefagene. Alle fagene er «slanket» for å gi mer rom for dybdelæring. LO og NHO er svært skuffet over at arbeidsliv er blant temaene som ser ut til å være nedprioritert.

– Arbeidsliv inngår ikke i det hele tatt i kjerneelementene, til tross for at dette er noe av det viktigste og mest sentrale som elevene bør lære i fag som samfunnskunnskap og historie. Vi er svært bekymret over at arbeids- og næringsliv kommer til å være enda svakere representert i de nye læreplanene, skriver LO-sekretær Trude Tinnlund og NHOs avdelingsdirektør for kompetanse og innovasjon, Rune Foshaug, i en felles uttalelse.

De peker på at arbeids- og næringslivet i dag er ett av fem hovedområder i gjeldende læreplan for samfunnsfag i VG1 og VG2.

– Nå er det ikke nevnt i det hele tatt. Vi er bekymret for at dette vil legge premissene for læreplaner som ikke i tilstrekkelig grad omfatter arbeids- og næringsliv og den norske arbeidslivsmodellen, heter det i uttalelsen.

De to organisasjonene reagerer også på at de ikke er representert i noen av gruppene som fremover skal utarbeide de konkrete læreplanene.

– Vi mener Sanner ikke har hørt på innspillet fra arbeidslivsorganisasjonene. Regjeringen har svekket arbeidslivets perspektiver og kunnskap om den norske arbeidslivsmodellen i norsk skole, skriver Tinnlund og Foshaug.

– Vi mener at norske elever må få lære mer om den norske arbeidslivsmodellen, som blir omtalt i resten av verden, skriver de videre.

(©NTB)

Fakta

 Regjeringen besluttet våren 2016 at alle skolefagene skulle gjennomgås og «slankes» for å sikre mer dybdelæring.

*Bakgrunnen var konklusjonene fra Ludvigsen-utvalget i 2015 om at norsk skole er preget av stofftrengsel og overfladisk læring.

*Det ble samtidig besluttet å innføre tre tverrfaglige tema som skulle bakes inn i alle skolefag: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

*Høsten 2016 ble det opprettet faggrupper for hvert enkelt fag. De la fram våren 2018 forslag til kjerneelementer i hvert enkelt fag og forslag til emner som kunne prioriteres ned.

*Forslagene har vært ute på omfattende høringsrunder og det har kommet i alt 6.700 innspill til forslagene.

*Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) la tirsdag fram de endelige endringene i skolefagene.

*Til høsten begynner arbeidet med å utarbeide nye læreplaner for hvert fag. Samtidig skal dagens system for eksamen og vurdering gjennomgås.

*De nye læreplanene og nytt vurderingssystem skal etter planen innføres høsten 2020.

* Endringene gjelder alle fag i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring, altså fagene som elevene har uavhengig om de går på yrkesfag eller studieforberedende.

NTB

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!

Fakta

 Regjeringen besluttet våren 2016 at alle skolefagene skulle gjennomgås og «slankes» for å sikre mer dybdelæring.

*Bakgrunnen var konklusjonene fra Ludvigsen-utvalget i 2015 om at norsk skole er preget av stofftrengsel og overfladisk læring.

*Det ble samtidig besluttet å innføre tre tverrfaglige tema som skulle bakes inn i alle skolefag: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

*Høsten 2016 ble det opprettet faggrupper for hvert enkelt fag. De la fram våren 2018 forslag til kjerneelementer i hvert enkelt fag og forslag til emner som kunne prioriteres ned.

*Forslagene har vært ute på omfattende høringsrunder og det har kommet i alt 6.700 innspill til forslagene.

*Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) la tirsdag fram de endelige endringene i skolefagene.

*Til høsten begynner arbeidet med å utarbeide nye læreplaner for hvert fag. Samtidig skal dagens system for eksamen og vurdering gjennomgås.

*De nye læreplanene og nytt vurderingssystem skal etter planen innføres høsten 2020.

* Endringene gjelder alle fag i grunnskolen og de gjennomgående fagene i videregående opplæring, altså fagene som elevene har uavhengig om de går på yrkesfag eller studieforberedende.

NTB