Annonse

Regjeringen vil lovfeste norskkrav for ansatte i barnehagene

Regjeringen sender på høring to ulike måter å oppfylle kravet på.

Annonse

Utdanningsnytt på Facebook!

Regjeringen vil innføre et nasjonalt krav om at minoritetsspråklige som vil jobbe i barnehage må kunne godt nok norsk, og sender nå på høring to ulike måter å oppfylle kravet på.

  1. Det ene er at barnehageeier må vurdere om søkeren har tilfredsstillende norskferdigheter.
  2. Det andre er at søkere må ha bestått norskprøve på nivå B1 muntlig og A2 skriftlig.

Kravet vil gjelde alle som søker jobb i barnehagen fremover.

Regjeringen åpner i tillegg for at barnehager i unntakstilfeller kan ansette søkere uten tilfredsstillende norskferdigheter dersom det er pedagogisk forsvarlig.

– Skal barna få god oppfølging, og foreldre få den informasjonen de trenger, bør de ansatte kunne kommunisere godt for eksempel ved levering og henting. Da gis det ofte viktige beskjeder om barnet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Språkkravet vil i hovedsak gjelde søkere uten barnehagelærerutdanning. I dag må søkere til jobber som styrer eller pedagogisk leder allerede dokumentere at de har gode norskferdigheter, opplyser Kunnskapsdepartementet i en pressemelding.

I dag varierer arbeidet med språk i barnehagene. Én av tre barnehagestyrere som har minoritetsspråklige ansatte, har opplevd at disse ikke kan godt nok norsk til å snakke med foreldre, barn og kolleger, viser undersøkelser.

Høringsfristen er 19. juni 2017.

 

Lik Første steg på Facebook

Nyhetsbrev


Meld deg på!


 
 

Kjøreregler for debatten

Her kan du kommentere artikkelen.

Utdanning setter pris på friske meningsbrytninger, men vis omtanke for dine med- og motdebattanter, hold deg til saken og bruk fullt navn. Dersom du ønsker å skrive et lengre innlegg, er du velkommen til å sende det til denne adressen: debatt@utdanningsnytt.no.

Hvis du ser kommentarer som du oppfatter som støtende, kan du varsle redaksjonen ved å merke den aktuelle kommentaren som upassende. Det gjør du ved å klikke helt til høyre for kommentaren du vil varsle oss om. (Dette fungerer ikke fra mobil. Vi jobber med en løsning).
Vi forbeholder oss retten til å fjerne innlegg. Kommentarer kan bli brukt på alle Utdannings plattformer.

Fullt navn er en forutsetning for å delta i debatten!