Nå har spesialpedagogikk nr. 1, 2023 akkurat hatt utgivelse

Her kan du lese om:

Mye av den utagerende atferden hos elever kommer av mangel på inkludering og tilpasset undervisning: Artikkel av Edvin Eriksen.

Betydningen av pedagogisk tilrettelegging for elever med spiseforstyrrelser: Artikkel av Stine Løvereide.

Fra nederlag til mestring for synshemmede Erlend: Artikkel av Margrethe Sylthe og Beate Heide.

Humorens rolle i pedagogiske og spesialpedagogiske settinger i barnehage og skole: Artikkel av Kirsten Flaten.

Resiliens som bidrag til gjennomføring av videregående opplæring: Fagfellevurdert forskningsartikkel av Yvonne Jakobsen og Mirjam Harkestad Olsen.

Det er ikke så lett å snakke om traumatiske opplevelser uten et språk – iscenesettelse som kommunikasjon: Fagfellevurdert forskningsartikkel av Bjørk Khelet og Janne Madsen.

Har du lyst til å abonnere på Spesialpedagogikk på papir og/eller som e-blad kan du klikke på denne lenken: Abonner på Spesialpedagogikk (utdanningsnytt.no)

Powered by Labrador CMS