Sør-Varanger fikk sin andre bot i mobbesak

Sør-Varanger kommune fikk denne uken sin andre bot for brudd på opplæringslovens paragraf 9a. Foreldrenettverket mot mobbing mener grove mobbesaker bør få konsekvenser for skolens ansatte.

To bøter i samme tidsrom bør gi noen signaler om at dette også bør få konsekvenser for de voksne som har brutt loven, sier Ann Kristin Liland, til NRK Finnmark.

Hun er leder for Foreldrenettverket mot mobbing.  Ann Kristin Liland er mor til Robert Liland som i 2013 ble tilkjent 650.000 kroner i erstatning for mobbing han ble utsatt for da han gikk på Tinntjønn ungdomsskole i Vest-Agder fra 2003 til 2005.

Det har kun blitt gitt seks forelegg for grov mobbing i Norge. To av dem har gått til Sør-Varanger. Boten Sør-Varanger kommune har fått er på 30.000 kroner. Saken gjelder en elev som ble mobbet i sju år.

I sakspapirene står det: «Til tross for at skolens ansatte og ledelse, og senest fra 2011 også kommunens sentrale ledelse, kjente til disse forholdene, ble det ikke iverksatt slike tiltak som var tilstrekkelig for å forhindre fortsatt mobbing.»

Ordfører Rune Rafaelsen hevder at kommunen har iverksatt tiltak som skal gjøre at mobbing blir tatt tak i på en bedre måte.

Kommunalsjef Arnulf Ingerøyen sier til NRK at: – Vi som arbeidsgiver har spilleregler å forholde oss til og det må vi også gjøre i denne saken.

På spørsmål om det er gjort endringer i skoleledelsen, sier han:

– Vi har gjort noen vurderinger, men jeg kan ikke komme inn på detaljer i disse ut over at vi har hatt samtaler med rektorene dette gjelder. Vi kan aldri stole på at rutiner i seg selv er nok til å endre en kultur eller manglende inngripen. Men nå endrer vi både rutiner og oppfølging fra kommuneledelsens side.