Flere aktører slakter regjeringens mobbetiltak

Eksperter, advokater og foreninger har undertegnet oppropet som slakter regjeringens tiltak mot mobbing.

Aktørene mener tiltaket fra regjeringen svekker barns rettssikkerhet.

– Jeg tror dette vil føre til at færre melder fra om at de blir mobbet, sier Gaute Bjørnsen, som er mobbekonsulent og blant annet har jobbet for Oslo kommune, til NRK.

Ann Kristin Liland i Foreldrenettverk mot mobbing mener lovforslaget vil føre til at barn ikke blir hørt.

I lovforslaget heter det blant annet at ledelsen ved skolen kun skal varsles dersom læreren mener det trengs.

– I det gamle lovforslaget var det barnets subjektive oppfatning som gjaldt. Nå blir det læreren som bestemmer om barnet blir mobbet eller ikke. Alle som har gått på skole, vet at læreren får ikke med seg alt som skjer i klasserommet eller i skolegården, sier Liland.

Statsråden avviser kritikken. Han sier at målet med loven er å sette barnets stilling i mobbesaker i fokus.

– Hvis en elev kommer og melder fra om at den føler seg mobbet, så skal det uansett tas på det største alvor og skolen må sette i verk tiltak, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Han vil likevel ta med seg flere av høringssvarene når lovforslaget skal utarbeides.

– Et godt råd er at skolene må ha en klarere dokumentasjonsplikt for å vise hva de faktisk har satt i verk. Det er også en god ide å beholde regelverket som gjør at alle mobbesaker blir meldt opp til rektor uansett, sier kunnskapsministeren.