Dom i mobbesak mot kommune: «Mobbingen ødela barndommen hans»

Gutten ble mobbet fra første til fjerde klasse. Verran kommune er dømt til å betale gutten erstatning. – Han ble behandlet som en leke, kastet rundt av andre elever, sier et vitne.

Publisert

– Sønnen min har vokst etter denne dommen. Han er så glad for endelig å bli trodd, sier Elin Anita S. Rodal.

I dag er sønnen 16 år, og familien bor i Sverige. Men de første skoleårene i en liten skole i Verran preger ham fortsatt. Foreldrene meldte fra til skolen, men det ble ikke satt i verk tiltak før gutten gikk i fjerde klasse. Frostating lagmannsrett kom fram til at Verran kommune er erstatningsansvarlige for tap som gutten har blitt påført fordi skolen ikke klarte å beskytte ham mot mobbing.

– I fire år ble han slått, plaget og utestengt. Vi har ikke kommet med erstatningskrav ennå. Det er vanskelig å regne ut hvor mye en ødelagt skolegang kommer til å koste ham, sier moren.

– Hadde skolen tatt tak i mobbingen allerede i første klasse hadde mye vært annerledes, sier Rodal.

 

Ble sint

Dommen slår fast at skolen valgte å beskytte de andre elevene, mens de så på gutten som et barn med atferdsvansker.

– I fjerde klasse var han lei av å bli plaget og da begynte han å ta igjen. Han ble utagerende. Det var da skolen bestemte at han ikke skulle være sammen med de andre elevene, sier Rodal.

Sønnen fikk bare noen få timer i uka med undervisning. Han måtte møte opp etter at de andre var gått inn til time, fikk ikke være ute i friminuttene og måtte vente med å gå hjem til de andre hadde gått.

– Han gikk glipp av mye undervisning, og det var jo ikke bra å være så isolert, sier moren.

Familien tapte saken mot kommunen i tingretten, men i lagmannsretten ble kommunen dømt for ikke å ha stanset mobbingen. I lagmannsretten stilte to vitner som ikke uttalte seg i tingretten. Disse to, en tidligere medelev av gutten og en tilfeldig forbipasserende sjåfør fortalte historier som støttet moren og guttens versjon. 

 

– Han ble behandlet som en leke

Den tidligere eleven fortalte i retten at han var vitne til at gutten ble herset med av eldre medelever.

– Han ble behandlet som en leke, kastet rundt av andre elever. Lærerne grep ikke inn, bortsett fra at de trøstet gutten, fortalte han, ifølge Trønder-Avisa.

Han mente at gutten ikke ble beskyttet, snarere tvert imot.

– Han ble oppfattet som en person det var lov å plage, uten at det fikk konsekvenser. Andre som kunne bli dårlig behandlet av medelever, ble beskyttet av lærerne, men ikke han, sa vitnet i retten.

Det andre vitnet fortalte i retten om at han var vitne til mobbingen, to ganger han kjørte forbi skolen.

– Den ene gangen ble han holdt nede i snøen – den andre gangen fikk han juling. Jeg forsøkte å slå alarm, men ingen lærere var til stede, forklarte han i retten ifølge Trønder-Avisa.

 

Mangelfull skolegang

Gutten går siste året på ungdomsskolen i Sverige, men har store hull i skolegangen. Han får ikke karakterer i alle fag.

– Hadde de tatt tak i mobbeproblemene på barneskolen ville han ikke blitt så utagerende, og da kunne han fått normal skolegang, sier moren.

Tidligere rektor på skolen i Verran vitnet også i retten, og han kunne ikke huske at gutten hadde blitt mobbet. Ansatte på skolen mente at gutten var den aggressive part, og at de andre elevene måtte beskyttes mot ham. Lagmannsretten mener likevel at ledelse og lærere på skolen har utvist erstatningsbetingende uaktsomhet.

Familien fikk ikke medhold av lagmannsretten i at gutten har fått mangelfull skolegang. Verran kommune må betale familien 225.000 kroner i saksomkostninger, og vil få et erstatningskrav fra familien i slutten av januar. Det er ikke klart om Verran kommune anker dommen. 

– Mobbingen ødela både barne- og ungdomstida hans. Og en god del av framtida. Erstatning kan ikke rette opp i det, men det kan hjelpe ham, sier moren.

 

Powered by Labrador CMS