Røde Kors: Mange gruer seg til skolestart

De siste ukene før årets skolestart har flere barn enn før kontaktet Røde Kors anonymt fordi de er redd for mobbing.

I løpet av sommeren har samtaletilbudet Kors på halsen fått over 2.000 henvendelser om mange tema, fra både gutter og jenter. Rundt 50 av dem har handlet om frykt for å bli utestengt, mobbet og utsatt for falske rykter når skolen starter. Snittalderen er 13 år, og 80 prosent av dem som ringer om mobbing, er jenter:

Mobbing i Norge

 

*I snitt blir 7 prosent av elevene i norske ungdomsskoler mobbet

*I løpet av få år har andelen jenter som mobbes, økt fra 6 til 8 prosent, mens andelen gutter ligger stabilt i underkant av 7 prosent.

*Rundt en av ti mangler fortrolige venner.

*Jenter er i økende grad plaget av depressive symptomer og manglende skoletrivsel, hos gutter er tendensen stabil.

*Andelen som jevnlig og systematisk mobber andre, er betydelig lavere enn andelen som blir mobbet.

*1-2 prosent av jentene mobber, 2-4 prosent av guttene mobber.

*Mobbere har mange likhetstrekk og sliter med mye av det samme som mobbeofrene, som fysiske og psykiske plager.

*Mobbeofre og mobbere skulker mer, blir utsatt for mer vold, mangler fortrolige venner og er mindre fornøyd med foreldrene sine enn andre.

*Tallene i årets rapport baserer seg på svar fra nærmere 190.000 ungdomsskoleelever som deltok i Ungdata i årene 2014-2016.

(Kilde:  Ungdata )

– Det er naturlig å være spent før en ny hverdag, særlig hvis man skal begynne på ny skole. Men å grue seg er en vond følelse, og vi voksne må snakke med barna om dette, sier Nelli Kongshaug, leder i Kors på halsen, til NTB.

Isfjell

Ferske tall fra  Ungdata viser at rundt 7 prosent av norske ungdomsskoleelever blir mobbet. Tendensen er økende for jenter, mens tallene for gutter har holdt seg stabilt de siste årene. Kongshaug bekymrer seg for at de som sliter, ikke deler de vonde følelsene med noen:

– Tallene våre er bare toppen av isfjellet. De færreste som sliter med mobbing, tør ta kontakt med oss. Jeg er spesielt bekymret for guttene. Når de ringer oss, snakker de ikke så mye om følelser, men vi vet at de ikke har det enklere enn jenter.

En årsak til økningen i mobbing og bekymring kan være at mobbeofrene aldri får helt fri med dagens digitale medier.

– Flere av dem vi snakker med, har blitt mobbet før og skal begynne på ungdomsskolen nå. De lurer på hvordan de nye klassekameratene vil oppfatte dem, og er redd for at rykter om dem er spredt, sier Kongshaug.

Helseproblem

Røde Kors påpeker at mobbesamtalene inneholder elementer av ensomhet, depresjon, selvskading og selvmordstanker. Det samsvarer med forskning som viser en økning av psykiske helseplager, særlig hos jenter, parallelt med økningen i andelen som blir mobbet.

Ifølge en  ny rapport fra NOVA (Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring) på oppdrag for Helsedirektoratet henger helseplagene også sammen med økt opplevelse av stress og press, og høye krav til perfeksjon, både i prestasjon og popularitet.

Kombinert med økende grad av kjøpepress, der forskning viser at å ha de rette tingene, klærne og utstyret gjør det letters å få innpass, mener Røde Kors at det er viktigere enn noen gang at voksne snakker skikkelig med barna sine:

– Lytt, gi dem tid og anledning, vær der når ungene trenger å prate. Det er viktig at de ikke blir stående alene med sine vonde tanker og følelser. Hvis de vegrer seg for å snakke, oppfordre dem til å kontakte noen voksne de stoler på, sier Kongshaug. (©NTB)