Levanger-lærere forsøker å tenne interessen for matematikk med brettspill

To lærere fra Levanger har utviklet et brettspill som kan bli et nyttig verktøy i matematikkundervisningen.

Lærerne Rita Aarø og Toril Strømmen ved Halsan skole i Levanger har utviklet brettspillet Mattemaur.

  • I brettspillet Mattemaur er poenget å kombinere et regnestykke med det riktige svaret.
  • Brettene har ulike vanskelighetsgrader og skal kunne brukes både i skoler og barnehager.
  • Spillet er testet på åtte skoler i en kartlegging som er utført av Høgskolen i Nord-Trøndelag.

 

Spillet kan sammenlignes med bilde-lotto. Elevene trekker lapper med forskjellige tall. Disse tallene er svar på regnestykkene som står oppført i store felter foran på brettet. Poenget er da å finne ut hvilket regnestykke som passer til det tallet du har trukket.

– Det hele handler om matematikk med ulike vanskelighetsgrader. I første omgang er det snakk om addisjon og subtraksjon. Neste trinn kan bli å utvikle spillet til divisjon og multiplikasjon, sier Toril Strømmen.

– Vi håper dette brettspillet kan motivere barna til å mestre matematikk på en bedre måte. Spillet kan bli et nyttig verktøy i matematikkundervisningen. Man er heller ikke avhengig av å sitte inne i klasserommet for å holde på med spillet. Det hele kan godt foregå på gulvet inne i gymsalen eller ute i naturen. Brikkene er magnetiske, og ungene kan trene på raske løsninger. De kan for eksempel arrangere en stafettkonkurranse, sier Rita Aarø.

De to lærerne har i starten av januar sendt ut flere pakker med brettspill til skoler og barnehager. En skolepakke består av 25 spill, mens en barnehagepakke inneholder ni spill. Brettspillene produseres i den kinesiske byen Shenzhen.

 

Testet av høgskolen

Brettspillene er testet av Høgskolen i Nord-Trøndelag i forkant av produksjonen. De har foretatt en såkalt brukbarhetsvurdering. Åtte klasser på sju skoler har prøvd spillet, og høyskolen har laget en rapport om testingen. Tilbakemeldingene fra både lærere og elever er positive, ifølge Robin Munkvold, som har vært prosjektleder for evalueringen ved HiNT.

– Hva er det som gjør dette spillet så egnet for bruk i skolen?

– Med praktisk rettete oppgaver gir spillet en annen vinkling på temaet enn tradisjonell grunnleggende matematikkundervisning. I tillegg er det utviklet flere spillbrett med variert vanskelighetsgrad, noe som gjør det lett å tilpasse aktiviteten til nivået blant elevgruppene. Den fysiske robustheten gjør også at læringsaktiviteten kan dras ut av klasserommet og gjennomføres hvor som helst, sier Robin Munkvold.

 

Tilpasset lavere trinn

Ifølge Munkvold er spillet tilpasset læringsmålene i Kunnskapsløftet for de lavere årstrinnene.

– De fire grunnleggende regnearter er i fokus, men spillet kan også benyttes for de største barna i barnehagen. Spillet har god forklaring på hvordan det skal brukes. Det finnes nettbaserte ressurser som hjelper den enkelte lærer med forberedelser til gjennomføring av spillet i den enkelte klasse. Med god styring fra pedagogisk leder vil dette spillet være med og motivere den enkelte elev til å lære det mest grunnleggende innen matematikkfaget, mener Munkvold.

– Hvilke betenkeligheter ser du med spillet?

– Som all annen pedagogisk rettet læringsaktivitet er det viktig at læreren har satt seg godt inn i bruken av spillet i forkant og planlegger gjennomføringen etter nivået i gruppen. Jeg ser ingen grunn til at man ikke bør benytte seg av dette spillet inn i grunnskolen, poengterer Munkvold.

 

Sponset av Olav Thon

I tillegg til 300.000 kroner fra Innovasjon Norge og 50.000 fra Regionalt næringsfond Levanger har Mattemaur DA fått 1,2 millioner kroner fra Olav Thon-stiftelsen i Oslo.

– Hvordan har dette skjedd?

– Vi visste jo at Thon var opptatt av realfag og matematikk, og vi sendte ham et brev. Han syntes dette brettspillet virket lovende og interessant, og vi ble bedt nedover til hovedstaden på ei messe. Der møtte vi Thon, og vi fikk overlevert pengene. Dette har gitt oss økonomiske muskler til å videreutvikle produktet, samt forskuttere sendingen som nå er på veg til Trøndelag, forteller Rita Aarø.