Skage Hansen har blant annet utviklet de pedagogiske getSmart-kortene, som skal gi elevene bedre tallforståelse og styrkede ferdigheter i hoderegning. Arkivfoto: Ingunn Blauenfeldt Christiansen.
Skage Hansen har blant annet utviklet de pedagogiske getSmart-kortene, som skal gi elevene bedre tallforståelse og styrkede ferdigheter i hoderegning. Arkivfoto: Ingunn Blauenfeldt Christiansen.

Holmboe-prisen til Skage Hansen ved Engebråten skole i Oslo

Norsk matematikkråd har besluttet å tildele Holmboeprisen for 2018 til Skage Hansen, lærer ved Engebråten skole i Oslo.

– Han har utmerket seg gjennom en matematikkundervisning som motiverer og engasjerer alle elevene i klasserommet. Skage evner å favne alle elever uansett hvilken faglig matematikkbakgrunn de kommer fra. Han er inspirerende, og elevene hans oppnår svært gode faglige resultater, sier Antonella Zanna Munthe-Kaas, fungerende leder i Norsk matematikkråd. Kunngjøringen skjedde på Engebråten skole i dag 24. april.

  • Holmboeprisen, som har vært utdelt årlig siden 2005, kan gis til én eller flere matematikklærere i norsk grunnskole eller videregående skole. Styret i Norsk matematikkråd baserer sin beslutning på innstillingen fra Holmboekomiteen. Holmboekomiteen 2018 har bestått av: Antonella Zanna Munthe- Kaas, Anne-Mari Jensen, Martin Carlsen og Sigbjørn Hals.

  • Holmboeprisen har fått sitt navn etter Bernt Michael Holmboe (1795-1850), Niels Henrik Abels matematikklærer og den første til å oppdage Abels unike begavelse. Det er heller ingen tilfeldighet at Holmboeprisen deles ut nettopp på Oslo katedralskole. Det var nemlig her Holmboe og Abel møttes.

  • Holmboeprisen støttes av Det Norske Videnskaps-Akademi gjennom Abelprisen.

 

 

– Jeg vil gratulere Skage Hansen med Holmboeprisen 2018. Inspirerende og dyktige lærere som både løfter de som strever med matematikk, og hjelper mattesmarte elever videre, trenger vi flere av.  Jeg håper mange vil la seg inspirere av undervisningsopplegget til Skage, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

 

Prisen på 100.000 kroner, som deles mellom prisvinneren og skolen, overrekkes på Oslo katedralskole 23. mai av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner. Rektor ved Engebråten skole er Marit G. Sesseng.

 

Om årets prisvinner skriver Holmboekomiteen: – Skage Hansen er en erfaren og meget engasjert matematikklærer ved Engebråten skole. Ungdomsskolen er kjent for sitt gode realfagsmiljø, og Skage har med sine kreative og faglig funderte undervisningsideer løftet matematikkundervisningen til et høyere nivå. Sammen med kollegaer har han vært og er en viktig bidragsyter i utviklingen av Engebråten skole sin modell for matematikkundervisning, med fokus på dybdelæring og anvendelser av matematikk.

 

Skage evner å gjøre matematikkundervisningen lystbetont og spennende for elevene. Han har blitt kjent for sine fantastiske resultater når det gjelder elever med høy måloppnåelse i matematikk. Mange av Skages elever tar matematikk på et høyere nivå enn på trinnet de hører til, og de får toppresultater i matematikk også her. Disse oppsiktsvekkende resultatene har gjort at han ved flere anledninger har vært omtalt i media, både i avisartikler og i fjernsynsinnslag. Han utmerker seg ved å engasjere, utfordre og ta vare på elevene som har lyst til å satse.

 

Skage evner også å imøtekomme de av elevene som har lav måloppnåelse i matematikk fra barneskolen. Han har en meget god evne til å identifisere hva disse elevenes matematikkutfordringer bunner i, og legger opp undervisningen for den enkelte elev slik at de kommer videre i sin matematikklæring. Skage viser på denne måten sin rike matematiske innsikt og oversikt over matematikkfaget i skolen og den matematikken som vil møte elevene videre i skoleløpet.

 

Skages undervisningsfilosofi er at alle må lære den grunnleggende matematikken så tidlig som mulig, for deretter å anvende denne matematikkunnskapen gjennom problemløsning over tid. I sin undervisning benytter han mye omvendt undervisning.; det vil si at elevene studerer undervisningsfilmer hjemme som lekse, for så å arbeide med problemløsningsoppgaver i klasserommet. Tid som ellers brukes til faglig gjennomgang av nytt lærestoff, frigjøres til faglig fordypning og individuell oppfølging i klasserommet. Han har laget undervisningsfilmer og kortstokker med faglige spill som supplerer lærebøker og tradisjonelle oppgaver i matematikk. Undervisningsfilmene er samlet i en stor ressursbank og er flittig brukt av andre matematikklærere og elever på Engebråten skole. Filmene ligger også tilgjengelig på internett. Skage er dessuten en ettertraktet foredrags- og kursholder i matematikk og matematikkundervisning.

Skage er en sterk matematikkfaglig ressurs for Engebråten skole. Han er idérik , nytenkende og faglig granskende som matematikklærer, med ekstraordinær innsats for å motivere til læringsglede og interesse for matematikkfaget.

 

Hedersomtale

I tillegg til å dele ut Holmboeprisen, ønsker Norsk matematikkråd å gi hedersomtale til Inger-Lise Risøy, Krokstad skole og Laila Rosmo Staven, Åfjord videregående skole.

 

Powered by Labrador CMS