Lærer i Nord-Trøndelag fradømt jobben

En lærer i Nord-Trøndelag som i 2015 ble oppsagt etter «skremmende og uakseptabel atferd overfor elever», får ikke jobben tilbake.

Læreren ble sagt opp i 2015, men tingretten kjente oppsigelsen ugyldig i mai i fjor. Saken ble anket, og i en dom fra Frostating lagmannsrett slås det fast at oppsigelsen av læreren er saklig begrunnet, skriver  Adresseavisen.

Rektoren ved den aktuelle skolen i Nord-Trøndelag sier læreren var i konflikt med både elever, kolleger og foreldre.

– Det kom klager fra elever, foreldre og medlærere. Vi fikk vite om trusler mot elevene, og læreren ble karakterisert som vanskelig og uforutsigbar, sier rektoren og viser til dommen hvor dette beskrives.

I dommen heter det blant annet:

«En fellesnevner for de klagene skolen mottok var at (lærer) ofte opptrådte ubalansert på grunn av sinne, og at (læreren) kunne ha en språkbruk som både var upassende og skremmende for elever og kolleger.»

Videre heter det at læreren utviste «skremmende og uakseptabel atferd overfor elever, dårlig samarbeid med kolleger og skolens ledelse, samt mangelfulle lærerprestasjoner for øvrig.»

Eks-lærerens advokat Karl Inge Rotmo sier at hans klient er skuffet, men har ikke ytterligere kommentarer. (©NTB)

Powered by Labrador CMS