– Lønnsveksten må bli klart høyere enn årets resultat i frontfaget dersom kommunene skal unngå sykepleier- og lærerkrise. Kravet er lønn som fortjent, skriver Hans Lieng, leder i Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag. Ill.foto: Pixabay / Jerry Kimbrell

Lønnsveksten må bli klart høyere for å unngå sykepleier- og lærerkrise

Hvorfor lønner det seg mer å ta høyere utdanning dersom du får jobb i privat sektor enn i offentlig sektor?

Publisert

Er det fordi det er der de fleste menn jobber og fordi menn verdsettes mer enn kvinner? Det er nå på høy tid å gi litt ekstra i lommeboka til ansatte i de kvinnedominerte velferdsyrkene.

Dette innlegget ble først publisert på adressa.no. 

 

Vårens lønnsoppgjør er i gang. Først ute var som vanlig industrien som oppnådde et gjennomsnittlig lønnstillegg på 3,2 prosent. I den norske frontfagsmodellen skal denne rammen være veiledende for resten av lønnsoppgjørene. Men det som faktisk skjer er at kombinasjonen mellom frontfagsmodellen og de offentlige budsjettene låser ansatte i kvinnedominerte yrker i et lønnsnivå som er lavere enn for ansatte i mannsdominerte yrker. Konsekvensen av ulik verdsetting av grupper i arbeidslivet med høyere utdanning er at kvinnene fortsatt tjener 80 kroner per 100-lapp mennene tjener.

 

Lønnsgapet er ikke bare diskriminering. Det hindrer også rekruttering til viktige yrker i helse- og omsorgssektoren og utdanningssektoren. 25. april kom de nasjonale tallene for Samordna opptak. De viser at færre søker seg til lærerutdanningene og sykepleierutdanning.

 

Rekrutteringsproblemet er alvorlig for kommunene. Ifølge beregninger vil Norge ha et underskudd på 28.000 sykepleiere og 5800 lærere fram mot henholdsvis 2035 og 2040 (SSB). Bekymringen blir ikke mindre når vi vet at det i dag er 11.450 ansatte i lærerstillinger i grunnskolen som mangler lærerutdanning (KOSTRA). I tillegg jobber det 4200 personer i barnehagene som ikke oppfyller lovkravet om barnehagelærerutdanning (BASIL).

 

Lønn er det viktigste virkemiddelet for å lokke ungdommene til å utdanne seg til disse yrkene. Det er naivt å tro noe annet når kravene til utdanningslengde er like stor. Partene i kommuneoppgjøret skulle helst bli enige om størrelsen på årets lønnstillegg før 1. mai. Det klarte de ikke. Nå er det mekling. Unio sitt hovedkrav er at yrkene i kommunesektoren med høyere utdanning innenfor helse, skole og barnehage må prioriteres. Lønnsveksten må bli klart høyere enn årets resultat i frontfaget dersom kommunene skal unngå sykepleier- og lærerkrise. Kravet er lønn som fortjent! 

 

* Hans Lieng er fylkesleder i Utdanningsforbundet Sør-Trøndelag.

 

Powered by Labrador CMS