Arbeidet med nye læreplaner, slik det ser ut fra hjemmekontor i Korona-Norge.

Fagfornyelsen endte i full splid — slik påvirker det læreplanarbeidet

Det spisset seg kraftig til i arbeidet med nye læreplaner for vg2 og vg3 like før jul.

Publisert Sist oppdatert

NHO og LO trakk seg samlet fra arbeidet, men har nå gått i gang igjen etter å ha fått forlenget frist. Nye læreplaner for vg2 og vg3 ble utsatt til høsten.

Utdanningsforbundet valgte å fristille sine medlemmer i arbeidsgruppene til selv å vurdere om de ville fortsette arbeidet med nye læreplaner eller ikke. Også Utdanningsforbundet meldte imidlertid inn bekymringer om den stramme tidsfristen til Utdanningsdirektoratet.

Opprinnelig var det planlagt at de nye læreplanene for vg2 og vg3 skulle sendes på høring 1. februar, men det sa både LO og NHO blankt nei til. De trakk sine medlemmer ut av arbeidet i en koordinert protestaksjon.

Både den stramme fristen og mang-lende innflytelse fra de faglige rådene gjorde at det murret i arbeidsgruppene.

Ser alvorlig på konflikten

Møtevirksomhet før jul, og i midten av januar, brakte imidlertid partene sammen igjen, og nå er arbeidet i gang på ny med medlemmer både fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden rundt bordet.

– Hvor alvorlig var dette, LO-sekretær Trude Tinnlund?

– Vi synes det er alvorlig, det var vi som tok kontakt med dem tidlig i høst, for å gjøre dem oppmerksom på at faglige råd ble overkjørt. Vi skal ha avgjørende faglig innflytelse på vg3, det står klart i retningslinjene, sier Tinnlund til Yrke.

LO-sekretær Trude Tinnlund.

LO-sekretæren understreker at det kun skal være helt særskilte forhold som fører til at de faglige rådene ikke skal bli hørt.

– Nå fortsetter prosessen, og forhåpentligvis med større faglig innflytelse enn vi hadde i høst. Det er et stort arbeid, og det er mange som er involvert, og det er viktig at alle rådene blir behandlet likt, at konsulenter man leier inn utenfra, for eksempel ikke vasker bort faguttrykk fra språket, sier Tinnlund.

– Hvor trygge er dere på at dere faktisk blir hørt nå?

– Vi er blitt enig om hva vi skal gjøre, og har fått på plass en rutine på hva vi gjør ved uenighet. Da skal vi prøve å løse ting på lavest mulig nivå, så vi slipper å gå helt til topps, sier Tinnlund.

– Påvirket arbeidet

– Det er klart uenigheten om prosessen, og spesielt tidsfristene, har påvirket arbeidet til de faglige rådene sier Tone Belsby i Norsk Industri, leder i Faglig råd TIP, til Yrke.

- For første gang, så lenge jeg har vært med i arbeidet i Faglig råd, la vi arbeidet på is i påvente av at NHO og LO, på vegne av SRY, skulle forhandle med Utdanningsdirektoratet om ny tidsplan og om forståelsen av avgjørende innflytelse.

– Hva er utsiktene til at det blir et resultat dere kan være fornøyde med nå?

Tone Belsby i Norsk Industri er leder for Faglig råd TIP.

– Som leder i faglig råd for TIP er jeg svært fornøyd med at NHO og LO, på vegne av SRY, kom til enighet med Utdanningsdirektoratet på møte 10. januar. Det gjaldt både ny fremdriftsplan og om hva avgjørende innflytelse betyr og hvordan eventuell uenighet skal håndteres. For TIP betydde det at vi umiddelbart tok opp igjen arbeidet, sier Belsby.

Hun mener de skal få gjennomført arbeidet på en forsvarlig måte til tross for at de er presset på tid.

Det er ingen tvil om at det blir en hektisk vår selv om vi fikk utsettelse. Vi får nå likevel tid til å gjøre den kvalitetssikringen av læreplanene vi mener er nødvendig før de sendes på høring. Vi har blitt hørt og det er vi veldig fornøyde med.

Utsatt frist til skolestart

De har også kommet til enighet med Utdanningsdirektoratet om en ny tidsfrist, som er satt til 15. august. Opprinnelig mente direktoratet at de nye læreplanene måtte være på plass innen det nye skoleåret, ettersom den nye læreplanen for vg1 skal tas i bruk allerede til høsten.

Utdanningsforbundets andre nestleder, Hege Valås, skriver i denne utgaven av Yrke at det er godt at konflikten ble løst før den ble satt helt på spissen.

Hun mener også at det ikke nødvendigvis er et stort problem at ikke læreplanene for vg2 og vg3 er klare allerede høsten vg1-læreplanene trer i kraft.

– Elevene på vg1 som skal velge prosjekt til fordypning ved skolestart i høst, vil velge på grunnlag av de læreplanutkastene som sendes på høring rett før skolestart. Vi tror ikke noen stor skade er skjedd ved det. Erfaringsmessig vil det ikke være stor forskjell på et læreplanutkast som har vært utviklet gjennom innsats fra et bredt spekter av interessenter, og den endelige læreplanen, skriver Valås.

Utdanningsdirektoratet opplyser til FriFagbevegelse at de er fornøyd med å ha kommet til enighet med LO og NHO.

– Vi er fornøyd med møtet og er glad for at LO og NHOs medlemmer nå har gjenopptatt læreplanarbeidet i de faglige rådene, sier avdelingsdirektør Sissel Skillinghaug i Udir i en e-post til FriFagbevegelse.

– Vi ser fram til videre samarbeid med de faglige rådene slik at de nye læreplanene får god kvalitet tilpasset arbeidslivets behov for kompetanse.

Powered by Labrador CMS