Marianne Rygg, tillitsvalgt i Utdanningsforbundet Telemark

Tillitsvalgte i Telemark vil beholde eget nettverk for voksenopplæringen

I 2021 opprettet Utdanningsforbundet Nasjonalt nettverk for voksenopplæring. Ordningen skal evalueres. Marianne Rygg, tillitsvalgt i Telemark, sier behovet er der.

Publisert Sist oppdatert

I 2021 opprettet sentralstyret i Utdanningsforbundet Nasjonalt nettverk for voksenopplæring. Ordningen skal evalueres i 2023. Men Marianne Rygg, tillitsvalgt i Telemark, mener behovet er der.

På fylkesårsmøtet til Utdanningsforbundet Telemark 4. og 5. mai var Marianne Rygg på talerstolen og ba om fylkesårsmøtets støtte til å opprettholde Nasjonalt nettverk for voksenopplæring.

Det fikk hun fylkesårsmøtet med seg på. En av dem som støttet henne var gjenvalgt fylkesleder Solveig Hals. Hun sa:

- Jeg mener ikke at alle grupper av lærere skal ha et eget nettverk. Men på voksenopplæringsfeltet har Utdanningsforbundet nå rundt 3.500 medlemmer. Det er en stor gruppe, selv om den ikke hører med blant de største. De som jobber med voksenopplæring er spredt på ulike typer arbeidsplasser og har egne utfordringer. For disse medlemmene har nettverket vært en støtte, sa Hals og la til:

- Jeg har selv bakgrunn fra voksenopplæringsfeltet og har samarbeidet med Marianne Rygg i mange år, blant annet i vårt tidligere Utvalg for voksenopplæring. Nå er hun en av deltakerne i nettverket. Marianne er dedikert til oppgaven, grundig og flink. Derfor ønsker jeg at dere støtter hennes forslag.

Medlemmer i nettverket

 • Bente Haug, leder og kontaktperson i sentralstyret
 • Eilin Ask Dugstad, kontaktperson Agder
 • Lars Frode Finstad, kontaktperson Innlandet
 • Sirikit Vågen, kontaktperson Møre og Romsdal
 • Einar Hanssen, kontaktperson Nordland
 • Bendik Indreeide, kontaktperson Oslo
 • Hogne Wathne Helgesen, kontaktperson Rogaland
 • Morten Rennemo, kontaktperson Troms og Finnmark
 • Siri Denstad Langlo, kontaktperson Trøndelag
 • Marianne Rygg, kontaktperson Vestfold og Telemark
 • Heidi Rennestraum, kontaktperson Vestland
 • Øidis Hoel, kontaktperson Viken
 • Elin Wekre Dingsør, fengselsundervisningen
 • Solveig Hals, fylkesleder Vestfold og Telemark
 • Per Kristian Solevåg, kontaktforum VGO/fagskole
 • Marit Himle Pedersen, kontaktforum grunnskole
 • Thom Jambak, kontaktforum VGO/fagskole
 • Ingrid Harlem Losnedal, utvalg for utdanningspolitikk

Marianne Rygg sier til Utdanningsnytt at nettverket har vært viktig for henne som tillitsvalgt og lærer i voksenopplæringen.

- Jeg jobber med grunnskoleopplæring for voksne på en ungdomsskole i Bamble kommune. Andre lærere på voksenopplæringsfeltet jobber i videregående opplæring. Det er også noen som jobber tilknyttet NAV eller andre kommunale etater. Det at arbeidet organiseres så ulikt i kommunene, har gjort feltet uoversiktlig. Med nettverket har vi klart å få bedre oversikt og nå ut til flere, sier hun.

Nettverket skal dekke alle skoleslag og lovverk som regulerer voksenopplæringen. Et viktig mål er å styrke samordningen og dialogen mellom fylkesnivået og sekretariatet slik at medlemmer og tillitsvalgte i voksenopplæringen ivaretas bedre.

- Nettverket er ment å samle alle aktører i hele voksenopplæringsfeltet, forklarer Rygg.

Hun forteller at en av de store utfordringene innen voksenopplæringen er at elevtallet har variert, blant annet med bakgrunn i tallet på innvandrere og flyktninger som kommer til Norge. Det har ført til flere omorgansieringer, noe som gjør at viktig kompetanse på feltet lett går tapt.

- Vil fullføringsreformen og forslaget om å tilby mer modulbasert opplæring få konsekvenser for voksenopplæringen?

- Ja det er naturlig. Endringene gjør at nettverket er spesielt viktig framover, sier hun.

Nettverket består nå av 18 medlemmer. Alle fylkeslag er representert. Samtlige nettverksmedlemmer har en faglig tilknytning til voksenopplæringsfeltet. Bente Haug, som er voksenopplæringens kontaktperson i sentralstyret, leder nettverket.

Sentralstyret har som mål å evaluere nettverkets arbeid før Utdanningsforbundets landsmøte i november 2023.

Dette er fylkesårsmøtene i UDF

 • I løpet av mai arrangeres årets fylkesårsmøter i Utdanningsforbundet.
   • På fylkesårsmøtene diskuteres saker meldt inn av lokallagene. I tillegg har sentralstyret i Utdanningsforbundet sendt ut fem saker de mener vil prege organisasjonen og debatten frem mot landsmøtet til høsten.
    Disse sakene er:
    Tariffpolitiske virkemidler
    KS som arbeidsgiver
    UDFs politikk på vurderingsfeltet
    Vern av lærertittelen
    Lærerrollen og laget rundt barn, unge og voksne.
   • Fylkesårsmøtene velger nytt fylkesstyre, delegater til landsmøtet og foreslår kandidater til sentralstyret.
 • Landsmøtet i Utdanningsforbundet går av stabelen 6.-9. november.
Powered by Labrador CMS