Lærlingtilskuddet økes i revidert nasjonalbudsjett

Samarbeidspartiene har i revidert nasjonalbudsjett for 2016 blitt enige om å øke lærlingtilskuddet med 2500 kroner per kontrakt.

Økningen gjelder fra 1. juli. Tilskuddet har dermed økt med til sammen 15.000 kroner siden 2013.

I revidert nasjonalbudsjett satses det på å bekjempe arbeidsledigheten med til sammen 900 millioner kroner til målrettede tiltak på Sørlandet og Vestlandet.

Det opprettes også 400 nye studieplasser. 200 av disse opprettes i de regionene som er hardest rammet av arbeidsledighet. I tillegg har de funnet plass til å satse ekstra på lærlinger. Høyres finanspolitiske talsperson, Svein Flåtten, uttalte i sakens anledning at ledigheten er høyest blant unge.

– Utdanning er avgjørende for at de får en mulighet i arbeidsmarkedet. Derfor øker vi lærlingtilskuddet slik at flest mulig kan fullføre sin yrkesfaglige utdanning. Vi oppretter nye studieplasser slik at flere kan ta en utdanning som gir dem større muligheter på arbeidsmarkedet. Dette kommer i tillegg til ungdomspakken på 250 millioner kroner som regjeringen lanserte i forbindelse med det ordinære budsjettet, sier Svein Flåtten ifølge partiets nettside.