Tett oppfølging av elevene er avgjørende for å skape en god skole og et godt læringsmiljø for barn og unge, sier Steffen Handal. Arkivfoto: Utdanning

Handal: - SSB trekker feil konklusjon

– Jeg betviler ikke at forskerne har regnet riktig, men basert på dette regnestykket kan man ikke trekke den konklusjonen SSB gjør, sier leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal.

Publisert

Handal uttaler seg om konklusjonene til de to forskerne Edwin Leuven og Sturla A. Løkken i Statistisk sentralbyrå. De har sett på hva små klasser betyr for elevers senere utdanningsnivå og lønn og konkluderer med at små klasser ikke har effekt.

– Det er viktig å huske på at i den perioden forskerne har undersøkt, var det nasjonale bestemmelser for maksimal størrelse på klassene. Dette er ikke det samme som at alle elever gikk i klasser på 28 og 30 elever i all undervisning. Her er det tvert imot stor variasjon, sier Handal.

– Størrelsen på en skoleklasse er ikke et mål på antall elever per lærer i undervisningen. Flere lærere i klasserommet, bruk av assistenter og delingstimer har lenge vært vanlig praksis i skolene, også i den perioden som dekkes i studien til SSB, påpeker Handal.

– Utdanningsforbundet stiller seg derfor undrende til at forskerne tar utgangspunkt i en regel om maksimal klassestørrelse, men ikke drøfter det store mangfoldet av organisering av undervisningen, for eksempel i mindre grupper, samtidig som de konkluderer med at klassestørrelse ikke har effekt på utdanningslengde eller inntektsnivå, sier han og legger til:

– Læreren er skolens viktigste ressurs. Tett oppfølging av elevene er avgjørende for å skape en god skole og et godt læringsmiljø for barn og unge.

Handal understreker at skolene har behov for fleksibilitet for å skape variasjon i arbeidsmåter og organisering til det beste for elevene.

– Utdanningsforbundet ønsker å sikre denne fleksibiliteten gjennom en nasjonal minstenorm for lærertetthet. Dette skal sikre skolene handlingsrom til å gjøre nødvendige pedagogiske tilpasninger, for eksempel ved inndeling i mindre grupper når det er behov for det.

 

Powered by Labrador CMS