Utdanningsforbundets nestleder Terje Skyvulstad

Nestleder UDF:
– Viktig for oss at lærernormen videreføres

Utdanningsforbundets nestleder Terje Skyvulstad er tydelig på at det er viktig at lærernormen videreføres.

Publisert

– Fordi om utvalget har foreslått å avvikle lærernormen, er jeg beroliget over at kunnskapsministeren sier at den skal videreføres. Ordningen skal evalueres i 2022, sier Skyvulstad.

Opplæringslovutvalget leverte sin utredning til kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) fredag formiddag, et av deres forslag var å fjerne lærernormen. Utredningen er på 800 A4-sider og veier over to kilo.

– Det har vært gjort et godt og grundig arbeid. Det er bra at utvalget så tydelig tar utgangspunkt i hva som er barnets beste og i så stor grad legger vekt på elevenes medvirkning og skoledemokratiet. Vi skal bruke tid på å gå igjennom utredningen. Før vi skal levere vår høringsuttalelse vil vi bruke god tid og få med oss hele organisasjonen slik at vi gir fra oss en grundig uttales, sier Utdanningsforbundets nestleder.

Kompetanse

– Det er positivt at utvalget så tydelig gir uttrykk for at tilstrekkelig lærere med relevant faglig og pedagogisk kompetanse er avgjørende for å nå målene for grunnopplæringen.

Utdanningsforbundet er fornøyd med at utvalget foreslår at det skal stilles et tydelig krav om at en lærer som hovedregel er til stede sammen med elevene i opplæringssituasjonen. I tillegg vil det være krav om at opplæringen er forberedt og blir fulgt opp av en lærer.

– At utvalget er så tydelig på at lærere i større grad skal ha faglig ansvar for opplæringen, og at personer uten relevant faglig og pedagogisk kompetanse ikke kan erstatte læreren er gledelig. Samtidig klarer vi ikke å se at utvalget innskjerper mulighetene kommunene har til å ansatte ukvalifiserte lærere.

11. skoleår

– Utvalget har mange interessante forslag knyttet til videregående opplæring, blant annet at det skal innføres en rett til ett år med ekstra grunnskoleopplæring ved en videregående skole for de ungdommene som avslutter 10. trinnet i grunnskolen uten å ha tilstrekkelig med opplæring til å få vitnemål.

Han mener det er en utfordring at elever går inn i videregående opplæring med svært ulik kompetanse og opplæringsbakgrunn. Noen elever opplever sterke faglige utfordringer, noen har av ulike grunner hatt mye fravær eller mangelfull grunnskoleopplæring.

– Vi vil vurdere dette og andre forslag knyttet til videregående opplæring i organisasjonen og komme tilbake til det, sier Skyvulstad.

Spesialpedagogikk fjernes

Utvalget kommer også med mange forslag til endringer innen det spesialpedagogiske feltet og når det gjelder retten til spesialundervisning.

– At utvalget er så klare på at det bare er personer som er ansatt i lærerstillinger som kan gi individuelt tilrettelagt opplæring, er positivt. Utvalgets forslag om at universell opplæring, forsterket innsats og individuell tilrettelagt opplæring skal erstatte de tidligere betegnelsene tilpasset opplæring og spesialundervisning, er interessant og dette må vi diskutere i organisasjonen og vurdere framtidige konsekvenser av.

– Hele sektoren er kjent med at det over tid har vært store utfordringer innenfor spesialundervisningsfeltet. Vi vil gå grundig gjennom dette forslaget og være åpne for forslag som i større grad klarer å inkludere og ivareta de mange elevene som har utfordringer i skolen, sier Terje Skyvulstad.

Powered by Labrador CMS