Rektor ved Stovner videregående skole mener det er behov for mer vakthold eller tilstedeværelse av politi. Foto: Google
Rektor ved Stovner videregående skole mener det er behov for mer vakthold eller tilstedeværelse av politi. Foto: Google

Stovner-rektor: - Vi har behov for flere vakter eller politi på skolen

Siden skolestart i høst har det vært 11 saker som inkluderer fysisk vold ved Stovner videregående skole i Oslo. Etter høstferien er det leid inn flere eksterne miljøarbeidere.

Publisert

Rektor ved skolen Terje Wold varsler at det ikke er forsvarlig å drive skole, fordi det ikke er trygt for ansatte og elever ved skolen.

– Hvor mange voldsepisoder har dere hatt de siste to år?

– I fjor hadde vi cirka 20 politianmeldte hendelser, inkludert truende ytringer mellom elever og mellom elever og ansatte. På de seks ukene siden skolestart har vi hatt elleve saker som inkluderer fysisk vold, skriver Wold i en e-post til Utdanning.

– Blir alle voldsepisoder politianmeldt?

– Alle voldsepisoder på skolen blir politianmeldt. Det blir også ytringer som oppfattes som truende, det vil si trusler om vold.

 

 Utrygg på jobb

– Har noen lærerne hos dere tatt opp at de føler seg utrygge på jobb?

– Ja, noen lærere har sagt at de føler seg utrygge eller urolige på jobb, men alle er jo på en eller annen måte berørt av uroen som har satt sitt preg på skolen denne høsten.

– Hva skal dere bruke de ekstra overføringen dere kommer til å få ifølge Oslo-budsjettet?

– Da media fattet interesse for saken var vi allerede i gang med tiltak for å skape ro. Politiet hadde økt tilstedeværelsen og vi voksentettheten uten at effekten ble god nok. Vi leide inn ekstra miljøarbeidere, og enda flere voksne vil være på plass i klasserom og fellesarealer etter høstferien.

– I samråd med Utdanningsetaten og lærerne, vurderer vi nå en rekke tiltak og det er for tidlig å konkludere.

 

Ekstra midler

Stovner er en av skolene som får ekstra budsjettmidlers over 2018-budsjettet. Disse vil bli brukt i tråd med dette arbeidet og i samarbeid med Utdanningsetaten, lærerne og de tillitsvalgte.

Deling av klasser og tett oppfølging av enkeltelever kan være aktuelt.

– Det kan også bli økte ressurser til å følge opp enkeltsakene, slik at vi ivaretar kravene til informasjon og rapportering og at nye kan forebygges. Fysiske tiltak på skolen, styrket kontakt med foresatte og hjelp fra bedriftshelsetjenesten for å debriefe ansatte som har vært utsatt for hendelser eller føler seg utrygge er også på lista.

– Bruker dere vakter/vektere?

– Vi bruker innleid arbeidskraft når det er behov for det. Det gjelder både i miljøarbeid og i andre stillingskategorier på skolen. 

– Hvor ofte tilkaller dere politiet?

– Samarbeidet med politiet er meget godt. I sitt forebyggende arbeid / patruljering er de på skolen og i området daglig. Ellers tilkalles de alltid når vold inntreffer. 

– Er det fra din side ønske om mer vakthold eller tilstedeværelse av politi?

– Ja, i denne situasjonen er det det. Vi leide inn eksterne miljøarbeidere i september og øker antallet etter høstferien.

 

Krisemøte

Etter høstferien vil det bli avholde krisemøte. Det er kunnskapsministeren som har kalt inn til møte på grunn av hendelsene ved Stovner videregående skole.

– Hvilke forventninger har du til et slikt møte?

– Jeg håper selvsagt at møtet kan bidra til at det blir enda mer fokus på utfordringene i skolen, og på hvordan disse kan møtes både på kort og lang sikt. Statsråden har for eksempel allerede sagt at han vil vurdere tilbud som gjør faglig svake elever bedre i stand til å følge undervisningen på videregående nivå. Det kan være ett mulig tiltak for å gi faglig svake elever bedre mestringsfølelse og lærere hjelp i deres pedagogiske arbeid med å tilpasse undervisningen. Ellers har jeg stor respekt for kompleksiteten i saken. Det er mange årsaker til at ungdom sliter med skolen, og derfor finnes det ingen enkle løsninger på dette, sier Wold.

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS