Bergensforeldre skylder 32 millioner for SFO- og barnehage

Med renter og omkostninger har kemneren i Bergen 32 millioner kroner hun skal drive inn, men ingen barn mister plassen sin fordi om foreldrene ikke betaler.

Publisert

Kemner i Bergen, Anita Giæver Hansen, har merket at det er en økning i fakturaer som går til inkasso.

– Av de om lag 10.500 sakene dere har. Har du oversikt over hvor mange plasser (barn) det er snakk om?

– Hver sak hos oss, vil være en ubetalt faktura. Har man altså ikke betalt på fem måneder, vil man ha fem saker. Videre vil sakene våre være slik at vi ikke kan skille mellom om kravene stammer fra barnehage og/eller SFO, sier Anita Giæver Hansen.

Få familier

I forrige uke var det tilsammen 10.617 saker. Fordelt på 1235 skyldnere.

– Med andre ord er det 1235 ulike familier som har utestående inkassosaker med varierende grad av antall utestående saker hver, i snitt 8,5 hver, sier Giæver Hansen.

– Hvis vi ser på saker som gjelder barnehage/SFO etter 01.01.2017 har vi 3.838 saker. Dette kan videre brytes ned til 635 forskjellige skyldnere, eller 635 ulike familier. I snitt seks hver, forklarer hun.

– Hvor store summer er det som er utestående i de nevnte kategoriene?

– Totalt utestående er kr. 22.696.826,70 på hovedstol. I tillegg er det cirka 10 millioner i utestående forsinkelsesrenter og omkostninger, sier Anita Giæver Hansen.

For sakene etter 01.01.2017 er det utestående i hovedstol med kr. 8.997.306,68, og 2,2 millioner i utestående forsinkelsesrenter og omkostninger.

Kastet ut barn

Tidligere mistet barna plassen sin på SFO hvis foreldrene ikke betalte. I løpet av høsten mistet 21 barn plassen på SFO, fordi plassen ikke var betalt.

Nå har politikerne i Bergen bestemt at ingen barn skal kastes ut fra SFO eller barnehage på grunn av manglende betaling.

Powered by Labrador CMS