FUS-barnehagene hentet ut over 900 millioner kroner

Selskapet Trygge Barnehager AS, som eier 200 barnehager, overfører store verdier til sitt eget eierselskap.

Trygge Barnehager AS, et konsern som eier 200 barnehager, gikk med 150 millioner i overskudd i 2016. Konsernets barnehager drives under merkenavnet FUS. Det er Aftenposten (lenke bak betalingsmur) som skriver dette etter at de har gjennomgått konsernets regnskap. 

Barnehagene overfører sin «overskuddslikviditet» til en konsernkonto, og dette blir postert som «kortsiktig konserngjeld». Ved utgangen av 2016 var posten på 1,6 milliarder kroner. Ved utgangen av 2016 hadde Trygge Barnehager lånt ut 926 millioner kroner ut til sitt eierselskap, og pengene er investert i virksomheter som i 2015- og 2016-regnskapene ble nedskrevet med tap på i underkant av 750 millioner kroner, ifølge avisen. 

Eli Sævareid, som eier halvparten av konsernet, avviser overfor Aftenposten at det er tatt penger ut av barnehagedriften, og svarer blant annet: «Det er ikke alltid man trenger tilgang til alle pengene sine på kort varsel, og da kan det gi bedre betingelser å investere dem i annet enn et bankinnskudd.» 

Kunnskapsdepartementet (KD) har bestilt en rapport fra rådgivningsselskapet BDO, som blant annet skal se nærmere på pengestrømmene i driften av de private barnehagene, spesielt de store konsernene. Rapporten er ventet i slutten av mai. Deretter skal intern arbeidsgruppe i KD vurdere om det er behov for endringer i reguleringen av de private barnehagene.

 

Powered by Labrador CMS