Ålesund kommune skal fatte vedtak om tilbakebetaling av til sammen 10 millioner kroner fra fire barnehager på nytt. Foto: Paal Svendsen
Ålesund kommune skal fatte vedtak om tilbakebetaling av til sammen 10 millioner kroner fra fire barnehager på nytt. Foto: Paal Svendsen

Ålesund vil kreve tilbake 10 millioner fra private barnehager

Fire barnehager i Ålesund fikk krav om å betale tilbake til sammen 10 millioner kroner til Ålesund kommune. Nå vil kommunen fatte vedtaket på nytt og begrunne det bedre, fordi fylkesmannen har påvist saksbehandlingsfeil.

Publisert

Alle de fire barnehagene klaget sakene inn til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, som avviste tilbakebetalingskravet, men ga kommunen medhold på at eieren blant annet hadde tatt ut for mye lønn, ulovlige private lån og privat bilhold ført på barnehagens regnskaper.

Kommunalsjef i Ålesund kommune, Bjørn Ivar Rødal, er fornøyd med at de fikk medhold i at eierne hadde tatt ut for mye lønn og lignende.

– Vi er i gang med å rette opp det fylkesmannen har påpekt som saksbehandlingsfeil, og vil fatte nye vedtak i alle de fire sakene. Med sikte på å kunne kreve tilskudd tilbakebetalt, sier Rødal til Utdanning.

Rødal har også lest deler av vedtaket som Utdanningsdirektoratet har fattet, der de fastslår at en barnehage i Oslo må betale tilbake 4,7 millioner kroner. 

PBL-sjefen sier i dag at hun støtter den knusende dommen mot Oslo-barnehagen.

– Det er veldig nyttig for oss å lese hvordan Utdanningsdirektoratet begrunner sine tolkninger av regelverket. Det er ikke alt som er relevant for oss, men helt klart noe flere kommuner kan bruke som mal. Dette er kompliserte saker.

Høsten 2016 kartla Utdanning de private barnehagene i Ålesund og avdekket at flere blant annet tok ut høye lønninger. Etter Utdannings avsløringer bestemte Ålesund kommune seg for å føre økonomisk tilsyn med flere av barnehagene.

 

 

– Har dere brukt mange ressurser?

– Det har jeg ikke helt oversikt over, men vi har brukt både kommuneadvokaten og kompetanse fra økonomiavdelingen. Vi har også brukt mye tid.

– Hvis dere får medhold i at barnehagene må betale tilbake, kan de jo klage sakene inn til Utdanningsdirektoratet. Er du forberedt på det?

– Ja, det kan det godt hende at de gjør. Jeg håper at regelverket skal bli litt enklere og tydeligere.

– Dere er en av de første kommunen som har fått medhold i en slik sak hos Fylkesmannen. Hvor krevende har det vært?

– For oss var jo dette upløyd mark. Jeg håper andre kommuner kan se på hvordan vi har tolket lovverket og begrunnet det for å få medhold.

I Ålesund er om lag to tredeler av alle barnehager drevet av private. Kommunen bevilger årlig 250 millioner kroner til de ulike aktørene for at de skal drive barnehager.

– Det er viktig at vi gjennomfører tilsyn og sikrer at de midlene vi bevilger kommer barna til gode, sier Rødal.

 

Powered by Labrador CMS