- Det er svært gledelig at Jan Tore Sanner nå argumenterer for å bevare barns lovfestede rett til spesialundervisning, sier forsker Marit Uthus. Foto: Kari Oliv Vedvik

Fortsatt rett til spesial-undervisning

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner, sier til TV2 at foreldre fortsatt kan kreve hjelp med loven i hånd.

Publisert Sist oppdatert

I rapporten som omtales som Nordahl-rapporten, i og med at forsker Thomas Nordahl hadde hovedansvaret, foreslås det blant annet å fjerne retten til enkeltvedtak i spesialundervisning.

Lik rett til utdanning

At retten skulle forsvinne, er mange kritiske til, også forsker Marit Uthus ved NTNU. Nå har kunnskapsminister Jan Tore Sanner signalisert at man fortsatt skal ha lovfestet rett til spesialundervisning.

– Det er viktig at man fortsatt har lovfestet rett på spesialundervisning. Elevmangfold vil alltid være realiteten i en norsk offentlig grunnskole. Det betyr at det også alltid vil være store variasjoner i hva elever trenger for å kunne ta del i læringsfellesskapene, og for få utnyttet sine potensial for læring og utvikling der. For å praktisere likhet, eller lik tilgang til utbytte av opplæring for alle elever, er ulikebehandling selve forutsetningen. Lovfestet rett til spesialundervisning er altså en helt selvfølgelig markør for lik rett til utdanning for alle, i en demokratisk velferdsstat, sier Marit Uthus.

Førsteamanuensis ved lærerutdanningen ved NTNU, Marit Uthus har forsket på hvordan spesialpedagoger har det på jobb. Mange av timene som eleven skal ha forsvinner.

Kommune presses

– I en tid der kommuner og skoler står under press, både økonomisk og hva angår krav om læringsresultater for elevene, har vi sett en tendens til at opplæringen for elever som mottar spesialundervisning har blitt nedprioritert.

Spesialundervisningen drives i stor grad av ufaglærte og det spares ressurser ved at elever med ulike behov og forutsetninger plasseres i det som karakteriseres som tilfeldige oppbevaringsgrupper.

– Arbeidsbetingelsene for spesialpedagogene når det kommer til å støtte opp om inkludering, læring og utvikling for elever med særskilte behov – synes marginale. I en samtid der samfunnet vårt innrettes etter prinsipper som målstyring, effektivitet og konkurranseevne, alt ment å sikre nasjonens overlevelse på et globalt og kapitalstyrt marked, vil det å gå bort den individuelle retten til spesialundervisning være som å gå flere hundre år tilbake i tid, til å igjen overlate sårbare og marginaliserte grupper mennesker til seg selv.

– Derfor er det svært gledelig at Sanner nå argumenterer for å bevare barns lovfestede rett til spesialundervisning, sier Uthus.

Får for dårlig undervisning

Sanner innrømmer at spesialundervisningen for mange barn er altfor dårlig og at noe må gjøres. Nordahl-utvalget felte en knusende dom over hvordan spesialundervisningen fungerer i Norge.

– Det er for mange barn som får hjelp for sent. Det er for mange som får hjelp av ufaglærte assistenter, der de burde hatt de beste fagfolkene. Vi ser også at mange elever opplever en lite inkluderende undervisning hvor de hele tiden blir tatt ut og til siden, sier Sanner til TV2.

– Er det nok personer med den kompetansen som vi trenger?

– Med tanke på at det pr i dag langt fra er nok lærere med spesialpedagogisk kompetanse, er vi ved lærerutdanningen ved NTNU særdeles glade for å kunne tilby lærerstudenter 5 årig lærerutdanning med eget masterløp i spesialpedagogikk, sier forskeren ved NTNU.

Populært studium

Faget er populært blant studentene og vi forbereder de altså her til å innta rollen som inkluderingsagenter for elever med særskilte opplæringsbehov i en skole ment for alle elever.

– Dessuten tilbyr vi nå, sammen med flere andre høyere utdanningsinstitusjoner – videreutdanning i spesialpedagogikk til lærere, i regi Utdanningsdirektoratet. Også her opplever vi stor etterspørsel, og vi kan nesten ikke vente på å ta imot det første kullet som starter opp allerede til høsten, 2019, sier Uthus.

Nå setter Kunnskapsdepartementet i gang flere prosjekter for å finne ut hva som fungerer. Sanner lover også flere fagfolk, i tillegg til at foreldre fortsatt kan kreve hjelp med loven i hånd.

Powered by Labrador CMS