Innvandring før skolealder gir bedre sjanser i Norge

Jo yngre barn er når de innvandrer, desto bedre ser de ut til å klare seg i Norge. Det gjelder jobbutsikter, inntektsnivå og yrkesstatus. Dårligst utsikter har de som er tenåringer når de kommer til landet.

Tallene kommer fram i en studie om 30.000 innvandrerbarn, publisert i  Aftenposten og tidsskriftet Demography.

Forsker Are Skeie Hermansen ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo sier at tenåringsinnvandrere klarer seg dårligere i livet enn sine småsøsken. Der eldre barna kommer systematisk dårligere enn de yngre når det gjelder å komme i arbeid, inntekt og yrkesstatus. De har også større risiko for å bli trygdemottakere, der aldersgruppa 13– 18 år har ti prosent større sannsynlighet for at de mottar støtte fra Nav sammenlignet med norskfødte barn av innvandrere.

Blant dem som jobber tjener den eldre gruppa innvandrede i snitt 90.000 kroner mindre i året enn barn født i Norge av innvandrerforeldre. (©NTB)

Powered by Labrador CMS