Student søkte etter bacheloroppgave på finn.no

– Er det noen som har mulighet til å skrive en bacheloroppgave innenfor pedagogikk? Prisen kan diskuteres, skreiv studenten i annonsen.

Studentavisa Universitas oppdaga annonsen, som nå er sletta. Men avisa har fått avklart at studenten var villig til å betale 15 000 for oppgava.

Universitetet i Oslo bruker verktøyet URKUND for å avdekke avskrift i innleverte oppgaver, ifølge Hanna Ekeli, leder for avdeling for fagstøtte ved UiO.

– Ved fusk eller forsøk på fusk kan konsekvensene bli annullering av eksamen, utestenging fra UiO og tap av retten til å gå opp til eksamen ved andre universiteter og høgskoler i Norge i inntil ett år, sier Ekeli til Universitas.