Svak lønnsøkning for nyutdannede med master

Nyutdannede med mastergrad i 2015 tjente så vidt mer enn dem som var avgangselever i 2013, i tillegg sto flere av dem uten jobb enn med forgjengerne.

Ledigheten blant de nyutdannede pleier å svinge kraftigere med konjunkturene enn generelt i befolkningen, skriver  Aftenposten.

Ifølge tall fra NIFUs kandidatundersøkelse er den nominelle lønnen for nyutdannende med mastergrad i 2015 bare svakt høyere enn for den samme gruppen i 2013. For sivilingeniører og kandidater i økonomisk-administrative fag økte ikke den nominelle lønnen i det hele tatt i tidsperioden 2013-2015.

– Prisstigningen var på 4,2 prosent, mens nominell lønn blant nyutdannede med mastergrad bare har steget 1,6 prosent i snitt i løpet av disse to årene, sier forsker ved NIFU Liv Anne Støren til avisen. Dermed er kjøpekraften for de nyutdannede mindre enn den var for dem som gikk ut to år før.

For hele kullet av nyutdannede var arbeidsledigheten i 2013 på 7 prosent. For den samme gruppen i 2015 var ledigheten på 9 prosent. (©NTB)

Powered by Labrador CMS