Høyskolen Kristiania er blant dem som vil få en del av de 9 millionene regjeringen foreslår til fusjoner og omorganiseringer ved private høgskoler. Foto Google
Høyskolen Kristiania er blant dem som vil få en del av de 9 millionene regjeringen foreslår til fusjoner og omorganiseringer ved private høgskoler. Foto Google

Millioner til fusjoner for private høyskoler

Regjeringen gir 9 millioner kroner til private høyskolers arbeid med endringer og fusjoner, noe den mener gir mange muligheter.

– Større og mer solide fagmiljøer bidrar til å styrke utdanningene og forskningen, også ved private utdanningsinstitusjoner. Endringer og fusjoner gir mange muligheter, men er ressurskrevende. Derfor støtter vi opp om arbeidet med ekstra penger, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding fredag.

Mest penger går til prosessen mellom Høyskolen Kristiania, Barratt Due, Norges dansehøyskole og Musikkteaterhøyskolen, i tillegg til sluttføringen av sammenslåingen av Høyskolen Kristiania og Westerdals – Oslo School of Arts, Communication and Technology. Denne prosessen støttes med 7 millioner kroner.

Barratt Due vurderer også andre muligheter og får 1 million kroner til dette arbeidet.

VID vitenskapelig høgskole er resultatet av at fem private høyskoler har slått seg sammen, og dette arbeidet støttes med 1 million kroner.

(©NTB)