Trine (21) fikk fast jobb rett etter fagprøven

Trine besto nylig fagprøven som helsefagarbeider, og hun gikk rett til fast stilling. Hun er i et yrke der det trengs nye fagfolk.

Publisert Sist oppdatert

Trine valgte helse- og oppvekstfag på videregående, og var glad da hun fikk læreplassen på Lillesand bo- og aktivitetssenter. Her har hun trivdes fra første stund, både med arbeidsoppgaver, kolleger og miljø. Hun setter pris på rulleringen, og forteller at dette har gitt henne en større forståelse for faget.

– Valget sto mellom helsefag og ambulanse, og jeg tror jeg velger begge deler og starter som lærling i ambulansefaget om et år, sier Trine Nilsen.

– I mellomtiden vil jeg gjerne ha så mye erfaring som mulig. Jeg valgte avdelingen for rehabilitering da jeg skulle søke jobb, men hadde også praksis i hjemmepleien og på langtidsavdelingen. Alle avdelingene er flotte arbeidsplasser. Jeg synes det er ekstra interessant å hjelpe pasienter med opptrening så de kan reise hjem. Det å komme i mål med en pasients rehabilitering oppleves som en lykkerus.

Ved Lillesand bo- og aktivitetssenter får lærlingene praksis ved flere avdelinger. Det gir dem erfaring, kunnskap og trygghet når de skal søke jobb senere. Elisabeth Vierli er sekretær ved senteret og har ansvar for koordineringen og fordelingen av lærlingene og elevene som er der.

– Jeg prøver å planlegge så de kan rullere på alle avdelingene, blant annet i hjemmesykepleien, på langtidsopphold og på rehabiliteringsavdelingen. Da får lærlingene en allsidig erfaring fra læretiden.

Les også: På Sola har de ventelister for å mekke på flymotorer

Tilbyr variert opplæring

Vierli forklarer at de vanligvis har fire lærlinger på bo- og aktivitetssenteret, og at hver lærling har praksis på tre–fire avdelinger i løpet av to år.

Senteret består av tre avdelinger for langtidspasienter og én for rehabilitering, de har to grupper med hjemmesykepleie og drifter tre dagsenter. I tillegg er det storkjøkken og vaskeri, kjøretjeneste som henter hjemmeboende brukere, og det er også omsorgsboliger i tilknytning til bo- og aktivitetssenteret.

– Med et såpass variert tilbud til brukerne kan vi også tilby lærlingene varierte arbeidsoppgaver, sier hun.

– De starter på en langtidsavdeling, der det er mest stabilt med tanke på daglige rutiner. Mange lærlinger kommer rett fra skolebenken, og det er viktig å gjøre dem trygge i arbeidslivet. De trenger å mørnes litt. Utover i læretiden kan de selv komme med ønsker om hvor de har lyst til å prøve seg, vi tilrettelegger så godt vi kan.

Vierli forklarer at mye handler om å ha nok veiledere, slik at lærlingene til enhver tid har noen å spørre til råds. Hun samarbeider tett med avdelingslederne, blant annet vurderes lærlingens modenhet. Det er kun én lærling av gangen på hver avdeling. Ingen blir overført til andre avdelinger før de er klare for det. Ifølge regelverket har alle elever krav på tilrettelagt opplæring, her kan ulike elever ha forskjellige behov.

– Skal vi få gode helsefagarbeidere, må vi også ta den ekstra utfordringen det kan være å ha noen på opplæring, sier Vierli.

Sjekker om eleven har en plan B

Elisabeth Vierli forteller at hun hvert år får en liste fra opplæringskontoret over hvilke elever som søker læreplass. Veldig ofte prioriteres ungdommer som kommer rett fra videregående, og helst fra Lillesand, så arbeidsveien ikke skal bli så lang.

– Alle må gjennom intervju før de får læreplass hos oss, vi har flere søkere enn lærlingplasser. Vi sjekker om eleven har en plan B hvis han eller hun ikke får lærlingplass. Noen vurderer å ta vg3, mens andre er helt klare på at det kun er lærlingplass de ønsker, sier Vierli.

– I løpet av et intervju kan mye komme fram. Her er personlighet viktig, og vi kan legge mer vekt på lite fravær enn på gode karakterer. Denne samtalen gjør at vi stort sett får lærlinger som er dedikerte og interesserte, ja, som ofte brenner for faget. De aller fleste er et positivt tilskudd til arbeidsmiljøet. Og de som ikke får lærlingplass, har gjerne flere ben å stå på. Vi prøver å unngå å ta inn lærlinger som velger læreplass kun på grunn av økonomi.

Elisabeth Vierli forteller at lærlingene må søke jobb på lik linje med andre etter læretiden. Noen ganger har de jobb til dem, andre ganger passer det ikke.

– Det er imidlertid en stor fordel å vite hva søkerne står for, som vi gjør med lærlingene, sier hun.

– Takket være rulleringen har lærlingene klare ønsker om hvor på huset de ønsker å jobbe, og hvor viktig det er å være en god og tålmodig veileder når det etter hvert blir deres oppgave.
Powered by Labrador CMS