Kun 20 prosent av ungdom som har en dårlig relasjon til foreldre, venner og skole, tror de vil få et lykkelig liv. Ill.foto:  Daniel Szwalkiewicz, FreeImages
Kun 20 prosent av ungdom som har en dårlig relasjon til foreldre, venner og skole, tror de vil få et lykkelig liv. Ill.foto: Daniel Szwalkiewicz, FreeImages

Ungdommer med svake relasjoner tror ikke de får et godt og lykkelig liv

Et stort flertall av ungdom som sier de ikke har et godt forhold verken til foreldre, skole eller venner, tror ikke de vil få et godt og lykkelig liv.

Publisert

Tallene blir presentert i en ny NOVA-rapport som henter tall fra Ungdata-undersøkelsen. Forskerne har nå utviklet en viktig indikator: Relasjonen ungdommen har til foreldre, venner og skole.  Dette er tre viktige arenaer i unges liv.

– Heldigvis er det få som har dårlige relasjoner på alle de tre områdene, det gjelder under én prosent av ungdommene, sier Linda Granlund. Hun er divisjonsdirektør for folkehelse i Helsedirektoratet.

Granlund sier det er svært viktig at samfunnet ser den gruppen som faller utenfor.

Bare 20 prosent av dem med tre svake relasjoner har tro på at de vil få et godt og lykkelig liv.

Undersøkelsen viser også at flere jenter har problemer enn det guttene har, og det er særlig i forholdet til skolen at flere jenter rapporterer en vanskelig situasjon enn hva guttene gjør.

Nesten halvparten av dem som oppgir å ha svake relasjoner til alle de tre arenaene oppgir at de har blitt mobbet. Til sammenlikning gjelder dette 4 prosent av dem som ikke har noen utfordringer på de tre arenaene. Mangel på gode vennerelasjoner går sammen med økt sannsynlighet for å ha blitt mobbet, men resultatene tyder på at et vanskelig forhold til skolen er av noe større betydning.

Andelen som bruker rusmidler er også høyere blant ungdom som har svake relasjoner til foreldre, skole og/eller venner. Blant ungdom som ikke har gode/nære venner, er det noe færre som benytter rusmidler, enn blant unge som ikke har et godt forhold til foreldre og venner. En årsak kan være at bruk av rusmidler fordrer at en er i en vennegjeng, eller i det minste har én venn å prøve ut med.

 

Powered by Labrador CMS