Regjeringen ber alle ved norske skoler melde ifra om de er bekymret for at et barn kan bli utsatt for negativ sosial kontroll eller tvangsekteskap. Foto: Jørgen Jelstad
Regjeringen ber alle ved norske skoler melde ifra om de er bekymret for at et barn kan bli utsatt for negativ sosial kontroll eller tvangsekteskap. Foto: Jørgen Jelstad

Ber skoler om hjelp for å unngå tomme pulter etter sommeren

Regjeringen ber alle ansatte ved skoler sette i gang tiltak dersom de er bekymret for barn som skal på ferie i utlandet.

Publisert

I et brev til alle landets kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn advarer regjeringen mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. 

– Vi er bekymret for at barn som skal på ferie til utlandet, ikke får komme hjem igjen til Norge. Ved skolestart opplever vi hvert år at noen skolepulter står tomme. Skoler og andre tjenester som er i kontakt med barna har et særskilt ansvar for å forebygge at barn etterlates i utlandet, sier Jan Tore Sanner i en pressemelding. 

–  Vi må alle gjøre det vi kan for hjelpe de barna og unge som er i faresonen. Alle som jobber tett på barn og unge har en plikt til å melde fra til barnevernet ved alvorlig bekymring. Godt samarbeid mellom skole, barnevern og andre tjenester kan forhindre at barn sendes til utlandet mot sin vilje eller blir tvangsgiftet i sommerferien, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

 

Minoritetsrådgivere

I brevet skriver de to ministrene at skolen plikter å sette i gang flere tiltak hvis ansatte eller andre har mistanke om at et barn eller en ungdom er i faresonen.

– Det viktigste er å snakke med elevene det gjelder. Trenger skolen mer kompetanse eller støtte kan de også kontakte Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll for å få råd, heter det. 

Fem ungdomsskoler og 23 videregående skoler i Norge har også egne minoritetsrådgivere som kan bistå. 

 

Nettsted for råd og rettigheter

I febaruar i år lanserte regjeringen nettportalen "Nora", som skal hjelpe ungdom mot negativ sosial kontroll. 

På "Nora"kan ungdom se historier om hvordan det er å leve med negativ sosial kontroll, hvilke rettigheter man har og hvem man bør snakke med hvis man trenger hjelp. Nettstedet skal også være en ressurs for alle som er i kontakt med utsatte barn og unge gjennom jobb eller frivillig arbeid. 

 Unge som utsettes for tvangsekteskap eller etterlates i utlandet mot sin vilje skal få bedre hjelp. Gjennom å formidle historier kan vi hjelpe utsatte ungdommer til bedre å forstå sin egen situasjon, og til å oppsøke hjelp, sa Sanner ved lanseringen.