Hver tredje matematikklærer på barneskolen har mindre enn et halvt års fordypning i faget. Ill.foto: Paal Svendsen
Hver tredje matematikklærer på barneskolen har mindre enn et halvt års fordypning i faget. Ill.foto: Paal Svendsen

Én av tre matematikklærere i barneskolen har mindre enn et halvt års fordypning

Én av tre matematikklærere i barneskolen har mindre enn et halvt års fordypning i faget. Det samme gjelder halvparten av lærerne som underviser i engelsk – og én av fem norsklærere.

Fra 1. august 2025 må alle lærere som skal undervise i matematikk, norsk og engelsk på barneskolen ha minimum 30 studiepoeng i disse fagene, noe som tilsvarer et halvt års utdanning. Lærere på ungdomsskolen må ha minimum 60 studiepoeng i de samme fagene.

Fakta

  • 1. mars er søknadsfristen for lærere som vil ta videreutdanning.
  • En ny strategifor videreutdanning for lærerekom i 2015.Kunnskapsdepartementet, Utdanningsforbundet og KS m.fl. står sammen om strategien Kompetanse for kvalitet.
  • Over 5000 lærere kan få plass på et studietilbud til høsten.
  • I år er det flere plasser til lærere som vil ta videreutdanning i praktisk-estetiske fag enn tidligere.

 

– Kommuner og skoler må jobbe sammen

Over 30.000 lærere trenger videreutdanning innen 2025, for å oppfylle kravene. Det er skolene og kommunene som har ansvaret for at lærere som underviser i disse fagene oppfyller kompetansekravene.

– Høyre og regjeringen jobber for en skole der alle elever får like muligheter til å utvikle seg, uavhengig av hva slags familiebakgrunn de har. Flere undersøkelser viser en sammenheng mellom lærernes faglige fordypning og hvor mye elevene lærer, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

– Alle skoler og kommuner må jobbe for at lærere som underviser i matematikk, norsk og engelsk oppfyller de nye kompetansekravene fra 2025, understreker kunnskapsministeren.

 

Bedre til å undervise

Sju av ti lærere som har tatt videreutdanning mener de har blitt bedre til å undervise, og at elevene deres lærer mer. Det viser Deltakerundersøkelsen, som er en årlig spørreundersøkelse blant lærere som tar videreutdanning.

– Søknadsfristen i år er 1. mars. Jeg håper alle landets lærere, rektorer og kommuner tar utfordringen, og prioriterer videreutdanning i 2017 og fremover, oppfordrer kunnskapsministeren.

I fjor søkte over 10 000 lærere om videreutdanning, og 5600 av dem fikk plass på et studietilbud. Regjeringen har nesten tredoblet antall studieplasser til videreutdanning for lærere siden 2013.

 

1, 3 milliarder kroner

I dag åpner søkeportalen for lærere som vil ta videreutdanning neste skoleår. Søknadsfristen er 1. mars, og etter dette er det opp til den enkelte kommune å godkjenne søknadene fra sine lærere.

I år vil regjeringen bruke rundt 1,3 milliarder kroner på videreutdanning for lærere.

– Over 5000 lærere kan få plass på et studietilbud fra høsten, sier Røe Isaksen.

 

Powered by Labrador CMS