Oslo kommune går til sak mot staten om tilskudd til private barnehager

Oslo kommune risikerer å måtte punge ut med flere titalls millioner kroner til private barnehager etter en avgjørelse fra fylkesmannen. Nå saksøker kommunen staten.

Publisert

Saken handler om hvordan kommunen beregner tilskuddene til private barnehager. Tidligere i år slo Fylkesmannen i Oslo og Viken fast at Oslo kommune siden 2018 har gjort feil når de skulle utbetale støtte til private barnehager.

Det var Private barnehagers landsforbund (PBL) som i sin tid klagde saken inn til fylkesmannen. Da avgjørelsen kom, uttalte administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, at saken var en skandale og at private drivere var blitt snytt for opp mot 100 millioner kroner.

I kommunen reagerte de kraftig på avgjørelsen fra fylkesmannen, og nå tar de saken til Oslo tingrett.

– Vi mener vi har en veldig god sak, og det bekrefter også kommuneadvokaten. Vi har også støtte fra kommuneorganisasjonen KS. Vi har god tro på å vinne denne saken, sier Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo kommune.

Les også: Velferdstjenesutvalget: 4 av 10 private barnehager har høy fortjeneste

Les også: Kommunene bør få full kontroll over finansieringen av private barnehager, anbefaler utvalg

Strid om lederkostnader

Konflikten dreier seg i stor grad om hvordan administrasjonsutgifter skal beregnes i tilskuddene. Private barnehager får i dag et administrasjonspåslag i driftstilskuddet.

Spørsmålet har vært om kommunale enhetsledere og seksjonssjefer for barnehage skal regnes inn som en del av driftstilskuddet før administrasjonspåslaget, eller om deler av dette er noe som skal dekkes gjennom påslaget. Oslo kommune mener deler av dette ledernivået skal dekkes gjennom administrasjonspåslaget, mens PBL mener det motsatte.

Hvis disse kostnadene regnes inn før påslaget, vil det føre til at driftstilskuddet til de private barnehagene blir høyere. Da får de mer penger.

Etter en tolkningsuttalelse fra Utdanningsdirektoratet, avgjorde Fylkesmannen i Oslo og Viken at disse kostnadene skal regnes inn før påslaget. Det har ikke vært praksis tidligere, ifølge Thorkildsen.

– Oslo kommune har lenge beregnet tilskuddene på samme måte, helt uavhengig av politisk farge på byrådet. Vi kjenner heller ikke til at noen andre kommuner beregner denne delen av tilskuddene på en annen måte enn vi har gjort, sier Thorkildsen.

I stevningen til Oslo tingrett skriver kommuneadvokaten at de mener statens tolkning av regelverket innebærer «at deler av administrasjonskostnadene i realiteten blir dekket dobbelt opp for de private barnehagene».

En annen del av saken handler om enkelte barnehager i Oslo hvor kommunen fortsatt eier barnehagene, men har satt bort driften til private. Spørsmålet er hvorvidt disse skal være en del av beregningen av driftstilskuddet i Oslo kommune.

56 millioner kroner

I september uttalte Thorkildsen at de håpet å vinne fram i saken gjennom dialog med Kunnskapsdepartementet, men det har ikke skjedd.

– Vi er skuffet over det. Så langt har de ikke gitt signaler om at de vil endre sin tolkning av hovedspørsmålet i saken, sier hun.

Hun mener det er viktig at Oslo kommune kjører denne saken også på vegne av andre kommuner.

– Vi har beregnet at hvis avgjørelsen blir stående, vil det først være snakk om en samlet utbetaling til de private barnehagene på 56 millioner kroner. Deretter vil det utgjøre 20 millioner kroner årlig fra 2021. Og ser vi på hva dette vil utgjøre for hele KS-området, vil det være snakk om veldig mye penger, sier Thorkildsen.

– Hvor mye ressurser vil en rettssak kreve?

– Vi har beregnet at det vil koste rundt en million kroner.

Powered by Labrador CMS