Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier kommersielle konserner tåkelegger pengestrømmene.

Bjørnar Moxnes: – Kan bli mindre gevinst på salg av barnehager

Flere av forslagene i Velferdstjenesteutvalgets rapport er i tråd med forslag Rødt har til behandling i Stortinget, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes. Særlig på barnehagefeltet ser han gode endringsforslag.

Publisert Sist oppdatert

Da næringsminister Iselin Nybø denne uken fikk overlevert Velferdstjenesteutvalgets rapport, mente hun det var bevist at det ikke tas ut noen «superprofitt» i velferden. Men det måtte statsråden bite i seg.

– Regjeringa bløffet om hva velferdstjenesteutvalget faktisk sier om såkalt «superprofitt». Næringsminister Iselin Nybø hevder at rapporten viser at det «ikke er superprofitt i velferden». Men i rapporten står det at utvalget ikke kan utelukke at det er «superprofitt» i de ulike velferdssektorene. Det er noe helt annet, påpeker Moxnes.

Utvalgsleder Kåre Hagen, som til daglig er leder for Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ved OsloMet, innrømmet at selv ikke utvalget har full oversikt:

- Det har vært svært ressurskrevende å få etablert en oversikt over hvilke private aktører som leverer velferdstjenester, og i hvilket omfang. Dette må vi kunne gjøre enklere i fremtiden, særlig dersom det blir mer komplekse organisasjonsformer blant velferdsleverandørene, uttalte Hagen da han overleverte rapporten til Nybø.

Les også: Kommunene bør få full kontroll over finansieringen av private barnehager, anbefaler utvalg

Kompliserte selskapsstrukturer

Moxnes mener kompliserte selskapsstrukturer er en viktig del av problemet.

– Utvalgets hovedoppgave var å kartlegge pengestrømmene i velferden. Det sier sitt når utvalget selv konkluderer med at dette har vært «svært ressurskrevende». Kommersielle konsern med kompliserte selskapsstrukturer tåkelegger hvordan skattepenger bevilget til velferd ender opp som privat profitt, sier han.

I barnehagesektoren dreier det seg blant annet om eiendomsinvesteringer.

– Kommersielle aktører skiller ut eiendommene i egne selskaper, sånn at de kan leie dem ut til seg selv til overpris, og tjene milliarder gjennom salg av barnehageeiendommer. Mange av disse er bygd på tomter de har fått billig eller gratis fra kommunen, påpeker han.

Det er dette opposisjonen på Stortinget nå vil til livs, ved å følge opp utvalgets forslag.

Les også: Velferdstjenesutvalget: 4 av 10 private barnehager har høy fortjeneste

Gevinst kan være ulovlig offentlig støtte

Rødt-lederen viser til at et samlet utvalg anbefaler å ta tak i problemet med profitt fra barnehageeiendom, og se på “om gevinster fra salg av barnehageeiendommer må anses som ulovlig offentlig støtte til en kommersiell eiendomsvirksomhet.”

– Dette er vi enig i. Fellesskapet må få flere verktøy for å hindre eiendomsspekulasjon.

– Går tiltakene utvalget foreslår langt nok?

– Flere av tiltakene i rapporten er i tråd med forslag Rødt har til behandling i Stortinget. Som å se på strengere regulering av gevinster fra salg av barnehageeiendom, holde kommersielle utenfor barnevernet, skille tydeligere mellom ideelle aktører og kommersielle leverandører av velferdstjenester, og stille krav til skikkelige lønns-, arbeidsvilkår og ansettelsesforhold. At dette ikke er blitt gjennomført før, viser at skiftende regjeringer har sviktet. Rødt vil ha et oppgjør med profitt i velferden. Nå tvinges også regjeringa til å gå inn i debatten, sier Moxnes.

Utvalgsleder positiv til kommersielle

I 2017 sa utvalgsleder Kåre Hagen til arbeidsgiverorganisasjonen Spekters medlemsmagasin: «Vi må forbi den gamle planøkonomiske tanken om at dette skal det offentlige gjøre alene. Den gamle måten vil ikke dekke behovene. Derfor ser jeg for meg et mangfold der private tilbydere, ideelle og kommersielle – får flere oppgaver.»

– Mener du det har hatt noe å si for utvalgsarbeidet at utvalgslederen hadde flagget sitt synspunkt på kommersielle tilbydere av velferdstjenester?

– Regjeringa gikk motvillig med på å sette ned dette utvalget, og det har kommet fram at departementet har prøvd å snevre inn utvalgets mandat underveis. Det er også kjent fra tidligere at utvalgets leder var tilhenger av kommersielle aktører i velferden, allerede før utvalget hadde gjennomført en eneste undersøkelse. Men selv om noe lukter politisk bestillingsverk, er det også mye interessant i rapporten, og jeg kan garantere at Rødt skal følge opp arbeidet som er gjort med treffsikre forslag mot velferdsprofitt.

Vil ha slutt på barnehagemilliardærer

Utvalget påpeker at det blir flere kommersielle virksomheter, flere konsern og flere utenlandske aktører og investeringsfond.

Moxnes gjør det klart at Rødt vil ha slutt på barnehagemilliardærene.

– Kommersielle konsern fortrenger de ideelle ildsjelene. Velferdstjenester er blitt et attraktivt marked som truer fellesskapsløsningene og skatteviljen, sier Moxnes.

– De offentlig finansierte velferdstjenestene er til for å tjene befolkningen, ikke for at kommersielle leverandører av velferdstjenester skal tjene penger. Milliardoverskudd i kommersielle selskaper, er milliardunderskudd av penger som skulle gått til velferden. Det gjelder enten du kaller det «superprofitt» eller ikke.

Utvalget foreslår offentlig register

Utvalget foreslår mer åpenhet om eierskap, organisering og økonomi. Det foreslås både å opprette et offentlig tilgjengelig register over private leverandører av velferdstjenester, og å stille krav om regnskapsmessig skille mellom den delen av virksomheten som betales med offentlige midler og annen virksomhet i selskapet.

- Både det at det blir flere konsern, og at det blant de utenlandske aktørene er fem investeringsfond, kan tyde på at det kan være lønnsomt å investere i de velferdstjenestene der dette skjer, uttalte utvalgsleder Kåre Hagen ved overlevering.

Utvalget trekker frem at dette blant annet gjelder barnevernet. Men utvalget er delt i sin tilrådning om bruk av kommersielle aktører til å levere barnevernstjenester. Flertallet legger vekt på at det offentlige bør ha mulighet til å bruke private aktører.

Powered by Labrador CMS