Kommunene bør få full kontroll over finansieringen av private barnehager, anbefaler utvalg

Private barnehagers landsforbund mener forslaget til Velferdstjenesteutvalget vil true kvaliteten på barnehagetilbudet og mangfoldet i sektoren.

Publisert

Denne uka leverte Velferdstjenesteutvalget sin rapport om lønnsomhet og pengestrømmer hos private leverandører av velferdstjenester.

Utvalget mener lønnsomheten i en stor del av den private barnehagesektoren er høyere enn den bør være. 4 av 10 private barnehager har for høy lønnsomhet, ifølge utvalget.

Rapporten har skapt debatt, og de foreslår flere nokså radikale endringer i finansieringssystemet for private barnehager. I dag er det et nasjonalt regelverk som avgjør hvordan de offentlige tilskuddene til private drivere skal beregnes.

Utvalget foreslår at kommunene «skal få mer fleksibilitet i finansieringen av private barnehager». De understreker at dette er den mest sentrale anbefalingen på barnehageområdet.

«Utvalget foreslår å oppheve nasjonale regler for finansiering av private barnehager, og at det blir opp til kommunen å velge både finansieringsform, finansieringsnivå og lengden på kontrakten med private barnehager i sin kommune», står det i rapporten.

Les også: Ap: Velferdstjenesteutvalget tar feil.

Advarer mot uforutsigbart system

Det faller ikke i god jord hos arbeidsgiverforeningen Private barnehagers landsforbund (PBL). De mener forslaget strider med prinsippet om økonomisk likeverdig behandling av kommunale og private barnehager.

– PBL mener dette er et ufravikelig prinsipp, som lå til grunn for barnehageforliket og som skal sikre likebehandling av private og kommunale barnehager, skriver administrerende direktør i PBL, Anne Lindboe, i en e-post.

De mener også at endringene utvalget foreslår vil gi et uforutsigbart finansieringssystem for de private driverne.

– Dersom det åpnes for at kommunene i større grad selv kan fastsette tilskuddsnivå, mer bruk av offentlige anskaffelser og tidsbegrensning av avtaler, vil dette øke forskjellsbehandlingen og true både kvaliteten på tilbudet og mangfoldet – og også det langsiktige eierskapet som alle ønsker skal prege sektoren, skriver Lindboe.

Les også: Barnehageansatte i Norge bruker mer tid sammen med barna enn ansatte i andre land

– Ikke rigget for et slikt system

Hun peker også på barnehagene er pålagt en del nasjonale krav av Stortinget, som bemanningsnorm og pedagognorm.

– Utvalget åpner for at kommunene skal få større frihet til å fastsette tilskuddssatsene ut fra lokale forhold og prioriteringer. PBL mener dette ikke vil være gjennomførbart, all den tid kravene til kvalitet er fastsatt nasjonalt, skriver Lindboe.

Utvalget foreslår også mer bruk av offentlige anskaffelser og tidsbegrensede kontrakter for private barnehagedrivere. PBL mener verken kommuner eller private barnehager er rigget for et slikt system grunnet mangel på kompetanse og et mangfold av eierformer blant de private barnehagene.

– For øvrig er det bra at utvalget peker på mange gode grunner til at private aktører bidrar positivt i velferdstjenestene, og vi merker oss blant annet at det pekes på at det på generelt grunnlag opereres med normale marginer, skriver Lindboe.

Les også: Nå har de private barnehagene best bemanning i et flertall av storkommunene – en av dem er Oslo

Ønsker sjekk av kommunale barnehager

PBL etterlyser, som mange ganger før, en helhetlig gjennomgang av hele finansieringssystemet for private barnehager.

– Det er en stor svakhet ved utvalgets rapport at det ikke er gjort en helhetlig vurderingen av økonomi og finansiering i hele sektoren, som også inkluderer kommunale barnehager. Kommunal drift og kommunale kostnader er grunnlaget for drift av private barnehager, og burde også vært gjenstand for en kritisk gjennomgang, avslutter Lindboe.

Powered by Labrador CMS