Nær en milliard fordeles til fylkeskommunene i kompensasjon etter korona

Fredag utbetales 976 millioner kroner til fylkeskommunene. Det skal brukes til kollektivtransport, tannhelse og videregående opplæring.

Pengene skal kompensere for inntektsbortfall og merutgifter innen disse tre sektorene, skriver Kommunaldepartementet i en pressemelding. Beløpet som betales ut fredag ble bevilget ved behandling av statsbudsjettet for 2021.

Pengene blir fordelt til fylkene etter prognoser, faktiske utgifter og smittetall.

– Vi følger situasjonen i fylkeskommunene tett, og vil fortsette å stille opp hvis det blir behov. Så langt i pandemien har vi betalt ut 5,1 milliarder kroner til kollektivtrafikken, og nå får fylkeskommunene ytterligere 881 millioner til dette, sier kommunalminister Nikolai Astrup (H).

Kompensasjonen til kollektivtransporten fordeles ut fra fylkeskommunenes prognoser om nedgangen i billettinntektene første halvår i år, og oppdatert informasjon om billettinntektene i 2020.

Midlene til tannhelse er fordelt ut fra fylkeskommunenes merutgifter og mindreinntekter i fjor, mens midlene til videregående opplæring er fordelt delvis etter smittetall og delvis etter delkostnadsnøkkelen for videregående opplæring.

(©NTB)

Powered by Labrador CMS