– Vi er nøytrale og forholder oss til de politiske vedtakene som gjøres, men nå synes vi usikkerheten er vanskelig, sier Lene Hammergren Stensli, leder i Utdanningsforbundet Akershus. Foto: Tom-Egil Jensen.
– Vi er nøytrale og forholder oss til de politiske vedtakene som gjøres, men nå synes vi usikkerheten er vanskelig, sier Lene Hammergren Stensli, leder i Utdanningsforbundet Akershus. Foto: Tom-Egil Jensen.

Viken-uroen: Usikkerhet rundt nytt gigantfylkeslag

Det planlagte gigantfylkeslaget Utdanningsforbundet Viken er på jakt etter kontor rett ved Oslo Sentralstasjon. Nå er ansatte og tillitsvalgte usikre på hva som skjer videre.

Publisert

Fra 1. august 2019 skal fylkeslagene i Østfold, Akershus og Buskerud bli til Utdanningsforbundet Viken. Men det politiske kaoset rundt den pågående regionreformen skaper mye usikkerhet, ifølge Dagrun Lundsvoll, leder i Utdanningsforbundet Østfold.

Finnmark nekter å slå seg sammen med Troms, og nå vil også politikerne i Akershus, Østfold og Buskerud legge Viken-sammenslåingen på is.

– Nå må vi avvente hva som skjer i fellesnemnda i Viken, sier Lundsvoll.

Fellesnemnda leder arbeidet med å etablere Viken fylkeskommune og er øverste myndighet i prosessen. Tirsdag hadde de møte, og ifølge NTB endte det med at de utsatte avgjørelsen om det hele skulle legges på is.

Lene Hammergren Stensli, leder i Utdanningsforbundet Akershus, sier det er frustrerende med situasjonen slik den nå er.

– Ansatte og tillitsvalgte er midt i en prosess med noe det nå skapes usikkerhet rundt. Det er ikke så lett, sier Stensli.

 

– Opposisjonen øker

Tirsdag denne uken sa Kristelig Folkeparti at de ville gi fortsatt støtte til regionreformen, noe som innebærer at det ikke er flertall i Stortinget for endringer.

– Opposisjonen blant befolkningen i Viken har økt i takt med opprøret i Finnmark. Det har satt ting i bevegelse, så får vi se hva som skjer, sier Lundsvoll i Utdanningsforbundet Østfold.

Hun peker på at det er få som ønsker en slik gigantsammenslåing som innebærer et fylke som strekker seg fra Hol til Halden.

– Som organisasjon tar ikke vi stilling for eller mot regionreformen, men det er klart det er medlemmer hos oss som er bekymret for konsekvensene. Blant annet dette med nærhet til medlemmene, når avstandene blir så store, sier Lundsvoll.

Hun forteller at fylkeslagene har vedtatt sammenslåingsdato, og at de leter etter et egnet kontor i nærhet til Oslo S. De har ingen planer om å si opp folk i administrasjonen som følge av sammenslåingen.

– Men vi er bekymret for kompetanseflukt. Hvis man må reise fra Halden til Oslo S hver dag for å gå på jobb, kan det føre til at folk velger noe annet, sier Lundsvoll.

 

Avklaring i oktober

Regionreformen skal munne ut i større fylkeskommuner som skal ta over flere arbeidsoppgaver fra statlige direktorater og etater. I oktober skal regjeringen komme med et forslag over hvilke arbeidsoppgaver som skal flyttes til de nye fylkeskommunene.

Lene Hammergren Stensli, leder i Utdanningsforbundet Akershus, ser fram til en endelig avgjørelse i oktober.

– Vi er nøytrale og forholder oss til de politiske vedtakene som gjøres, men nå synes vi usikkerheten er vanskelig, sier Stensli.

Hun sier det er knyttet bekymringer til størrelsen på det nye fylkeslaget, både når det gjelder avstander og antall mennesker.

– Dere leter etter kontor i Oslo. Frykter dere at det blir vanskelig å rekruttere folk som bor langt unna?

– Vi håper ikke det blir et problem, og det er noe vi må jobbe med. Man skal være valgbar uansett hvor man kommer fra, så det er viktig at avstandene ikke diskvalifiserer noen, sier Stensli, som understreker at de også i dag har tillitsvalgte som bor langt unna.

Hun mener dagens uttalelser fra KrF ikke har bidratt til avklaring.

– De sier de ikke vil støtte endringer i regionreformen, men samtidig sier de at de vil se på hva arbeidsoppgavene blir først. Det kan tolkes på flere måter, så jeg synes ikke den uttalelsen avklarer noe mer. Alt er fortsatt usikkert, sier Stensli.

Hvis sammenslåingen blir gjennomført, skal det være konstituerende årsmøte for nye Utdanningsforbundet Viken 15. mai 2019.

Saken er oppdatert 04.09.18 med opplysningen om at fellesnemnda utsatte å behandle saken. Tidligere sto det at nrk.no meldte at det var enighet om å legge arbeidet på is.